Ymuno â'n rhestr postio

Ein Horiau Gwaith

Ar agor ar ddydd Mawrth - Sadwrn, 11yb – 5yp

Ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun. Ar gau ar Wyliau Banc. Mynediad am Ddim

 


 

Ein cyrraedd

Oriel Mission, Gloucester Place, Yr Ardal Forol, Abertawe, SA1 1TY

Saif Oriel Mission ym Marina Abertawe ger canol y ddinas. Rydyn ni’n 15 munud o waith cerdded o orsaf drenau Stryd Fawr Abertawe a 10 munud o orsaf fysiau ganolog Abertawe.

 


 

Parcio

Lleolir y meysydd parcio talu ac arddangos agosaf y tu cefn i Oriel Mission yn y Tŷ Pwmp a hefyd yn Somerset Place, sy’n 5 munud o waith cerdded. Mae mannau parcio hefyd ar gael yn Gloucester Place; fodd bynnag, mae defnyddio’r system Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian yn ddewis doeth oherwydd y parcio cyfyngedig.

 


 

Hygyrchedd

Ceir mynediad drwy fynedfa un-ris o lefel y palmant drwodd i’n prif fynedfa. Ceir mynediad gwastad ar hyd a lled yr holl ofodau arddangos. Mae ramp cadair olwyn hefyd ar gael ar gais.


Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy