Ymuno â'n rhestr postio

 

Eich Hymweliad

Diweddariad

Bydd Oriel Mission yn ail agor ar ddydd Gwener 11 Mehefin 2021. Rydym ni'n edrych 'mlaen i'ch croesawu chi nol.

 

Header image: Lle Arddangos Oriel Mission. Dau fwrdd yn dal casgliad o waith serameg Justine Allison.

 

Ein Cyfeiriad

Oriel Mission,
Gloucester Place,
Yr Ardal Forol,
Abertawe, SA1 1TY

 

Ein Oriau

Ar agor Mercher - Sadwrn, 11yb - 4yp.
Ar gau ddydd Sul, Llun a Mawrth.
Mynediad am ddim.

 

Logo Barod Amdani

 


 

Hygyrchedd 

Ceir mynediad drwy fynedfa un-ris o lefel y palmant drwodd i’n prif fynedfa. Ceir mynediad gwastad ar hyd a lled yr holl ofodau arddangos. Mae ramp cadair olwyn hefyd ar gael ar gais.;Staff ar gael i gynnig cymorth;

Llawr gwastad i’r oriel, sydd yn cynnwys arddangosfeydd, siop a toiled. Grisiau yn unig i gyrraedd y lle addysg ar y llawr cyntaf. 

  


 

I Gyrraedd

Saif Oriel Mission ym Marina Abertawe ger canol y ddinas. Rydyn ni’n 15 munud o waith cerdded o orsaf drenau Stryd Fawr Abertawe a 10 munud o orsaf fysiau ganolog Abertawe.

 


  

Parcio 

Lleolir y meysydd parcio talu ac arddangos agosaf y tu cefn i Oriel Mission yn y Tŷ Pwmp a hefyd yn Somerset Place, sy’n 5 munud o waith cerdded. Mae mannau parcio hefyd ar gael yn Gloucester Place; fodd bynnag, mae defnyddio’r system Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian yn ddewis doeth oherwydd y parcio cyfyngedig.

 

Artist yn y Byd

Artist yn y BydGwobr Jane Phillips

08 Hydref - 13 Tachwedd 2021

Mwy