Gwaith Celf Sy'n Agos i Mi

Gwahoddodd Oriel Mission artistiaid llawrydd a oedd yn byw yn ardal Bae Abertawe i wneud fideo byr yn eu hardal leol gan ganolbwyntio ar waith celf lleol o’u dewis. Roedd y darnau yma yn gallu bod yn waith cerflun, celf y tir, murlun, celf gyhoeddus neu unrhyw ddarn o waith y gall y cyhoedd fynd ato.


Yn y ffilm, mae'r artist yn rhannu pam mae’n ei hoffi, sut mae’n ei effeithio  a chynnig peth gwybodaeth gefndirol am yr artist a wnaeth y gwaith a lle gall pobl gael hyd iddo.

 

 

Credydau: Lucy Donald | Gwaith Celf Sy'n Agos i Mi

Gyda diolch i:
Lucy Donald am y syniad a’r siarad, Sophie Lindsey am gynhyrchu’r ffilm

 

Credydau: Elena Prosser | Gwaith Celf Sy'n Agos i Mi

Gyda diolch i:
Elena Prosser am y syniad a’r siarad, Sophie Lindsey am gynhyrchu’r ffilm

 

Credydau: Matthew Walters | Gwaith Celf Sy'n Agos i Mi

Gyda diolch i:
Matthew Walters am y syniad a’r siarad, Sophie Lindsey am gynhyrchu’r ffilm

Tu ôl i’r blwch | Behind the box

Tu ôl i’r blwch | Behind the boxCefyn Burgess

20 Gorffennaf - 21 Medi 2024

Mwy