Ymuno â'n rhestr postio

Dysgu i Oedolion

 

Dosbarthiadau

Mae’r dosbarthiadau anffurfiol yma o dan arweiniad artistiaid proffesiynol a fydd yn eich tywys drwy faes creadigol newydd. Mae’r sesiynau hwyliog a hygyrch hyn yn addas i bob gallu. Ymhlith testunau dosbarthiadau blaenorol mae cerameg, gwydr a gwneud gemwaith. Undydd yw hyd pob dosbarth ac mae’n costio £30. Dyma ffordd wych o ddysgu rhywbeth ac estyn eich creadigrwydd.

£30 yr un

Yn wych i bob gallu 


 

Gweithdai

Bydd ein gweithdai deuddydd yn mynd â’ch creadigrwydd i’r lefel nesa; byddwch yn edrych ar dechnegau a chyfryngau mwy cynhwysfawr gyda chefnogaeth a thiwtora proffesiynol. Pris y gweithdai yw £75 ac maent yn para dros ddeuddydd.

£75 am ddeuddydd

Yn wych i bob gallu

Yn fwy manwl

 

Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy