Llogi | Oriel Mission

Lawrlwythwch ein pecyn llogi lleoliad

Beth am gynnal eich digwyddiad neu gyfarfod yn Oriel Mission? 

Mae llogi ein horiel hardd neu weithdy yn ffordd berffaith o gynnal digwyddiad mewn lleoliad cwbl unigryw. Mae gan Oriel Mission hanes cyfoethog, llwyth o gymeriad ac acwsteg wych.

Mae’r oriel yn cynnig gofod clyd ar gyfer partïon, derbyniadau diodydd, perfformiadau ar raddfa fach a chyfarfodydd busnes. Fel cenhadaeth i forwyr yn y gorffennol, mae gan Oriel Mission bensaernïaeth ddiddorol a deniadol wedi'i hategu gan arddangosfeydd celf newidiol, ac mae'n cynnig lleoliad unigryw i'ch digwyddiad.

Mae ein gweithdy i fyny’r grisiau yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai creadigol, partïon ieir hwyliog gyda gweithgareddau crefft, diwrnodau cwrdd i ffwrdd ar gyfer timau a chyfarfodydd (gellir cyrraedd y gofod hwn trwy ddefnyddio grisiau yn unig).

Mae unrhyw elw a ddaw yn sgil llogi’r lleoliad yn cyfrannu at warchod Oriel Mission, cefnogi artistiaid a gwneuthurwyr Cymreig, trefnu arddangosfeydd a gweithdai cyffrous a chyflwyno rhaglen allgymorth uchelgeisiol gydag ystod o bartneriaid cymunedol.

Rydym yn ddigon bodlon trefnu diodydd, bwffé, artistiaid - beth bynnag sydd ei angen ar gyfer eich digwyddiad! Mae argaeledd y lleoliad ar gyfer llogi yn amodol ar y rhaglen arddangos.

Cysylltwch â Sarah Cook a fydd wrth ei bodd yn trefnu popeth i'ch helpu i greu'r digwyddiad unigryw ond fforddiadwy rydych chi am ei gynnal. sarah@missiongallery.co.uk

Mission Gallery Venue Hire Pack, front page

Ffioedd Llogi Lleoliad 

  Hanner Diwrnod Diwrnod Llawn Min-nos
Gofod Arddangos £120* £200* £200* yn cynnwys 2 aelod o staff
Lleoliad Gweithdy ar y Llawr Cyntaf *** £55 £100 £100 yn cynnwys 2 aelod o staff

* Mae argaeledd gofod arddangos yn amodol ar y rhaglen arddangos

** Nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys TAW

*** Yn hygyrch gan ddefnyddio grisiau yn unig

Wedi'i gynnwys yn y ffi llogi: byrddau, cadeiriau, taflunyddion, WiFi am ddim.

Pethau ychwanegol:

Lluniaeth - gallwn ddarparu coffi a bisgedi, te prynhawn, gwin a danteithion, yn ogystal â bwffé llawn. Gyda rhybudd ymlaen llaw, gallwn hefyd drefnu bar ar gyfer eich digwyddiad; codir tâl ychwanegol am hyn. 

Gweithdai creadigol - mae gennym rwydwaith o artistiaid a gwneuthurwyr yn gweithio mewn ystod eang o ffurfiau ar gelfyddyd a all ddarparu gweithdy wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eich grŵp neu ddiwrnod cwrdd-i-ffwrdd eich tîm! Bydd Sarah yn fodlon iawn trefnu popeth sydd ei angen arnoch.

Mission Gallery Venue Hire Pack, meeting room Mission Gallery Venue Hire Pack, adult workshop

Mission Gallery Venue Hire Pack, lecture

Mission Gallery Venue Hire Pack, event

Mission Gallery Venue Hire Pack, performance

Mission Gallery Venue Hire Pack, performance

Mission Gallery Venue Hire Pack, formal dining

Mission Gallery Venue Hire Pack, catering

Tu ôl i’r blwch | Behind the box

Tu ôl i’r blwch | Behind the boxCefyn Burgess

20 Gorffennaf - 21 Medi 2024

Mwy