Ymuno â'n rhestr postio

Llogi Oriel Mission

Canolfan wirioneddol unigryw yw Oriel Mission; mae iddi hanes cyfoethog, llwyth o gymeriad ac acwsteg wych. Rydyn ni eisiau cefnogi creadigrwydd yn y rhanbarth a dyna pam rydyn ni’n agor ein gofod i’w logi i bobl, grwpiau cydweithredol a digwyddiadau unigryw. Ystyrir pob cais yn unol â’i anghenion unigryw ei hun a phryd mae’n digwydd; mae argaeledd y llogi’n dibynnu ar ein hamserlen arddangos. Os hoffech wneud ymholiad, cysylltwch â Rhian: rhian@missiongallery.co.uk 

 

Ychydig Wybodaeth Ddefnyddiol

Mae yna hen ddigon o le i rhwng 35 a 45 o bobl yn yr Oriel, gyda chadeiriau.
Taflunyddion ac offer sain ar gael.
Gallwn helpu gyda gwerthu tocynnau (codir ffioedd gweinyddol).

 


Artist yn y Byd

Artist yn y BydGwobr Jane Phillips

08 Hydref - 13 Tachwedd 2021

Mwy