Gweithdai Cymunedol: 

Datganiadau o Ddiddordeb

Yma yn Oriel Mission, rydym eisiau dod i adnabod ein cymuned yn well, a sut gallwn ddarparu lle i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithio a dysgu ystyrlon; rhwng ymarferwyr, cymunedau, sefydliadau a darparwyr addysg. Hyrwyddo Oriel Mission, a hynny fel lleoliad ac fel sefydliad sy’n rhywle diogel i ddilyn a mwynhau ymarfer creadigol; i bawb.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech chi’n gallu rhoi sylwadau ar y pethau rydych chi eisiau i ni ei hwyluso yn y dyfodol.

Gweithdai Cymunedol - Datganiadau o Ddiddordeb

 


Teyrnged i integreiddio

Teyrnged i integreiddioMLArt: Melissa Rodrigues, Laurentina Miksys and Joel Morris

31 Mai - 06 Gorffennaf 2024

Mwy