Ymuno â'n rhestr postio

 

Iaith Clai

Curadwyd gan Ceri Jones

 

Prosiect parhaol yw Iaith Clai sydd yn dathlu amrywiaeth ymarfer serameg cyflawnedig. Cyflwyna cyrff newydd o waith gan artistiaid cyfoes dethol gydag ymarfer stiwdio yng Nghymru.

Ymdrin pob artist â’r cyfrwng gyda gwahanol bersbectifau, profiadau a sgiliau. Mae ymarfer serameg yn ddiddiwedd yn ei bosibiliadau creadigol. Fel deunydd organig, ymateba clai yn ddeinamig i wahanol ffyrdd a thriniaeth. Yr ansawdd yma sydd yn ei wneud mor gyfareddol a heriol i weithio gyda. O fewn maes sydd yn gryf yma yng Nghymru, mae’r artistiaid yn arddangos ymarferiad unigol.

Trefnir Iaith Clai gan Oriel Mission yn Abertawe ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac Oriel Serameg Aberystwyth. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r prosiect yn cynnwys arddangosfeydd unigol teithiol. Ceir deunydd dehongli, cyhoeddiadau, casgliad trin a rhaglenni cyfrannu i gydfynd â’r rhain. Trwy weithgareddau prosiect, gobeithiwn ganu clod clai ac arwyddocâd enfawr serameg yn ein bywydau.

Mae’r tri artist y byddwn yn mwynhau eu gwaith yn y gyfres hon, Justine Allison, Ingrid Murphy a Kate Haywood, yn arbenigwyr yn yr arfer serameg. I bob un ohonyn nhw, clai yw’r deunydd sylfaenol: deunydd y maen nhw’n ei adnabod yn sylfaenol dda ac y bydd pob un yn gweithio ag o mewn ffyrdd dihafal.

Gyda’r cydbwysedd rhwng ymarferol a cherfluniol, daw arfer Justine â llestri porslen gwerthfawr i ni – rhai sy’n cipio’r golau. Bydd Ingrid yn cael hwyl yn gwthio ffiniau technoleg yn ei gwaith. Gan integreiddio adnoddau technolegol sy’n symud ymlaen o hyd yn ei ffurfiau serameg, bydd Ingrid yn defnyddio eitemau cyfarwydd i ddadorchuddio hanes a naratif. Bydd Kate yn creu ffurfiau cerfluniol gorfanwl. Ymchwil sy’n gyrru ei harfer cysyniadol ac mae’n drefnus. Wedi’i gyfuno ag estheteg goeth, gwneir ei gwaith yn farddol gan drachywiredd ei phroses.

Bydd yr arddangosfeydd Iaith Clai’n teithio lleoliadau ledled Cymru yn ystod 2018–2019. Gyda rhaglenni o weithgaredd yn cyd-deithio â nhw, maen nhw’n rhoi cyfleoedd i ni ehangu ymhellach yr ystyriaeth o arfer serameg ac i gyfarfod rhai o’n hartistiaid serameg ardderchog.

Am fwy o wybodaeth ar Iaith Clai, cliciwch yma

Delwedd: Pridd, Tân a Halen gan Micki Schloessingk, Iaith Clai Rhan Un

Gardd y Gaeaf

Gardd y GaeafArddangosfa Grŵp

23 Tachwedd - 04 Ionawr 2020

Mwy
Radioactive Boglach

Radioactive BoglachAimee Lax

25 Ionawr - 21 Mawrth 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

04 Ebrill - 06 Mehefin 2020

Mwy