Llif / Flow Logo

Mae Flow yn brosiect trosfwaol sy’n cynnwys cynigon artistig unigol gan bum artist blaenllaw. Mae’r artistiaid blaenllaw hyn fel arfer yn gweithio ar wahân i’w gilydd, ondmaent yn dod at ei gilydd yn benodol i archwilio cydweithio diwylliannol gyda phobl greadigol yng Nghymru. 

Mae Flow yn gyfrwng ar gyfer ymchwilio a datblygu’r cynigion artistig hyn. Mae’n canolbwyntio ar y potensial yn y dyfodol o greu pum cyd-greadigaeth rhwng deg ymarferydd o Bacistan a Chymru, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o arbenigeddau a’r potensial i gyrraedd mudiadau a rhwydweithiau cymunedol ehangach. 

Bydd Oriel Mission yn cefnogi’r artistiaid drwy’r ymchwil a’r datblygu fel hwylusydd ac, wrth i’r cyd-greadigaethau ddatblygu, i gynllunio ar gyfer cynhyrchu neu gyflwyno yn y dyfodol.

 

Llif / Flow logo mark

Ymarferwyr o Bacistan:

Rameesha Azeem | Ayessha Quraishi | Zohra Amarta Shah | Shanzay Subzwari | Maheen Zia

Llif / Flow logo mark

Ymarferwyr o Gymru:

Eddie Ladd | Mererid Hopwood | Lauren Heckler | Ingrid Murphy | Llio James

Llif / Flow logo mark 

 


 

Gwybodaeth am Bacistan/Persbectif Newydd y DU

 

Gan nodi 75 mlynedd o fodolaeth Pakistan, bydd Safbwyntiau Newydd y DU/Pacistan yn cael eu cynnal rhwng mis Mawrth a mis Awst 2022. Mae’r rhaglen yn arddangos cyfoeth diwylliannol a chreadigrwydd cyfoes y ddwy wlad; yn hwyluso cydweithio proffesiynol ar gyfer y sectorau diwylliant, creadigol ac addysg; ac yn canolbwyntio ar ddyfodol ar y cyd drwy feithrin partneriaethau sy’n para. Yn canolbwyntio ar herio canfyddiadau, yn enwedig ymysg y genhedlaeth iau yn y ddwy wlad. Bydd rhaglen eang yn edrych ar gydweithio ar draws themâu diwylliant a threftadaeth; yr amgylchedd a chynaliadwyedd a menywod a merched. 

 

#PKUKCelebrating75

 

Twitter: @pkBritish

Facebook: BritishCouncilPakistan

Instagram: BritishCouncilPakistan

Youtube: BritishCouncilPK

 

 Logo British Council Cymru   Pakistan/UK New Perspective Logo   Llif / Flow logo

Llwybrau | Pathways

Llwybrau | PathwaysCyn-fyfyrwyr Criw Celf

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy
Ar y wal | Off the wall

Ar y wal | Off the wallSahar Saki a Sue Williams

16 Gorffennaf - 13 Awst 2022

Mwy