Beth rydyn ni’n ei gynnig i ysgolion 

 

Sgyrsiau Oriel

Mae’r sgyrsiau anffurfiol hyn yn para tua 20-30 munud ac fe’u cynhelir yn y prif ofod arddangos/siop. Rhown ni gyflwyniad i chi i’n harddangosfa bresennol, hanes byr Oriel Mission a chau pen y mwdwl gyda sesiwn holi ac ateb.

Rhaid archebu lle

Uchafswm o 30 myfyriwr

Ar gael yn y Gymraeg

Am ddim

 


 

Casgliad Trin a Thrafod

Mae ein casgliad trin a thrafod yn gadael i’ch myfyrwyr fynd i’r afael go iawn ag amrywiaeth eang o gelfyddydau gweledol a chymhwysol, o gerameg i decstilau i emwaith. Rydyn ni’n deall bod cyffwrdd â gwrthrychau go iawn yn ffordd wych o ddysgu. Arweinir eich myfyrwyr drwy’r casgliad fesul darn gyda gwybodaeth am yr artist a’r broses.

Rhaid archebu lle

Uchafswm o 20 myfyriwr

Ar gael yn y Gymraeg

Am ddim

 


 

Gweithdy Celf i Ysgolion

Gan gydweithio â chi, rhown at ei gilydd a chyflwyno gweithdy celf wedi’i deilwra i anghenion eich myfyrwyr. Mi wnawn ni ddarparu’r holl ddeunyddiau ar gyfer y gweithdy i chi. Mae pob gweithdy’n para 3 awr. Gallwch ddewis rhwng sesiwn fore (10yb – 1yp) neu brynhawn (1.30yp-4.30yp) Uchafswm o 15 myfyriwr i bob sesiwn.

£75 y sesiwn

Rhaid archebu lle

Uchafswm o 15 myfyriwr

Bore neu brynhawn

 


 

Gweithdy 1 awr

Mae’r sesiynau byrrach hyn yn ddelfrydol i grwpiau sy’n chwilio am rywbeth newydd ond sydd heb fawr o amser. Dan arweiniad y tîm dysgu, mi weithiwn ni gyda chi i roi at ei gilydd awr o hwyl.

Rhaid archebu lle

Uchafswm o 15 myfyriwr

Ar gael yn y Gymraeg

£25 y sesiwn

 

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaith

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaithBaldwin & Guggisberg

21 Mai - 08 Mehefin 2022

Mwy
Cyn-fyfyrwyr Criw Celf

Cyn-fyfyrwyr Criw Celf Arddangosfa

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy