Gweithdai dan arweiniad Artistiaid

Datganiadau o Ddiddordeb 

Yma yn Oriel Mission rydym bob amser yn cadw llygad am athrawon gwych ac ymarferwyr dawnus i ymuno â’n rhaglen addysg. Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithdai i fynd ati ar y cyd i ddatblygu a chyflwyno rhaglen arloesol sy’n gynhwysol ac yn unigryw i Gymru; canolbwyntio ar ymarferwyr, bod yn uchelgeisiol yn artistig, a chyfoethogi bywydau pawb dan sylw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arwain sesiwn ar ein rhaglen addysg, llenwch y ffurflen hon ac anfonwch y canlynol atom: 

• CV cyfredol. 

•  Delweddau o'ch gwaith

Anfonwch eich cais i: outreach@missiongallery.co.uk

Gweithdai dan arweiniad Artistiaid - Datganiadau o Ddiddordeb

Tu ôl i’r blwch | Behind the box

Tu ôl i’r blwch | Behind the boxCefyn Burgess

20 Gorffennaf - 21 Medi 2024

Mwy