Ymuno â'n rhestr postio

Arwain Gweithdy

 

Gweithdai Oriel Mission

Rydyn ni bob amser yn cadw llygad am athrawon gwych ac ymarferwyr talentog i ymuno â’n rhaglen addysg. Rydyn ni’n trefnu rhaglen amrywiol o ddosbarthiadau undydd i weithdai deuddydd i ddosbarthiadau meistr sy’n ymestyn dros wythnosau neu fisoedd. Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn arwain sesiwn yn ein rhaglen addysg, anfonwch atom:

• Gais ar gyfer eich gweithdy, gan nodi’n glir os mai ar gyfer oedolion neu blant y mae.
• CV cyfredol.
• Anfonwch eich cais at: kat@missiongallery.co.uk

Gweithio gyda phlant: bydd gofyn bod ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwiriad GDG helaethach (os yn gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n agored i niwed), yn llofnodi ffurflen hunanddatgelu a darparu geirda cyn y gall gweithdy fynd yn ei flaen. Dyma ran o’n proses recriwtio mwy diogel.

Adolygir yr holl geisiadau bob tri mis gan ein tîm addysg.

 


 

Dosbarthiadau Meistr Criw Celf

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn cyflwyno dosbarth meistr ar ein Prosiectau Criw Celf, cliciwch ar y botwm i gwblhau’r ffurflen ar-lein. 

Cwblhau’r ffurflen dosbarth meistr

 

Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy