Ymuno â'n rhestr postio

mission gallery with banners 2013

 

About Mission Gallery

 

Mae Oriel Mission yn un o’r llefydd mwyaf ysbrydoledig yng Nghymru am Gelfyddydau cyfoes. Gwagle unigryw, sydd yn bensaernïol brydferth, adeilad sydd yn adnodd cyfoethog  i’r gymuned leol ac ehangach yn darparu cyfleoedd arddangos i artistiaid ar bob lefel a phrofiad, wrth ddatblygu mwynhad, deallusrwydd a gwybodaeth celf ein cynulleidfaoedd.

 

Wedi ei ddechrau gan artistiaid yn 1977 fel ‘Oriel Gweithdy Gelf Abertawe’, mae Oriel Mission ers hynny wedi datblygu enw da’n genedlaethol a rhyngwladol am arddangos rhaglen ddeinamig a gwahanredol. Gyda hanes ardderchog am ddarpariaeth dros ddeugain mlynedd ac enw da am gefnogi a meithrin artistiaid, mae Oriel Mission yn cymryd risgiau; gan ddangos gwaith uchelgeisiol, amrywiol o artistiaid sefydledig ac ymddangosedig, o Gymru ac ymhellach, ac ar draws pob disgyblaeth. Mae gan Oriel Mission Raglen Addysg a Chyfrannu ffyniol sydd yn targedu pob oedran a gallu, gan adeiladu partneriaethau a chydweithrediad diwylliannol cryf a hir o fewn sefydliadau artistig ac addysgol.

 

Wedi ei ymgartrefi mewn adeilad hanesyddol Gradd ll yn Ardal Forol Abertawe, dechreuodd Oriel Mission ei fodolaeth fel corff gwirfoddol wedi'i rhedeg gan artistiaid, gan esblygu i sefydliad proffesiynol a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2003. Fe’i rheolir gan fwrdd gwirfoddol o gyfarwyddwyr, cynhelir y goruchwylio, rhaglennu a rhedeg gan dîm bach a chysegrol staff a gwirfoddolwyr. Mae gan Oriel Mission enw da am adeiladu  partneriaethau ystyrlon a chynaliadwy ar draws y ddinas, yn enwedig gyda Choleg Celf Abertawe sydd yn bartner allweddol.

 

 

Our Opening Hours

 

Dydd Mawrth - Sadwrn 11yb – 5yp 
Ar gau Dydd Sul a Dydd Llun, Ar agor Gwyliau Banc. Mynediad am ddim

 

 

Getting to us

 

Mae Oriel Mission wedi’i leoli yn Marina Abertawe yn agos i ganol y ddinas. Rydym ni 15 munud ar droed o orsaf drenau Abertawe ar y Stryd Fawr a 10 munud o orsaf fysiau Abertawe. Mae’r safle parcio tâl ac arddangos agosaf wrth gefn Oriel Mission, yn y Pumphouse ac yn Somerset Place, taith 5 munud ar droed. Mae yna lefydd parcio yn Gloucester Place hefyd, ond oherwydd llefydd prin, mae’r system Park & Ride ar Fabian Way yn ddewis da.

 

 

Accessibility

 

Mae yna un gris o’r palmant i brif fynediad yr Oriel. Mynediad lefel trwy gydol y yr oriel. Ramp cadair olwyn i gael ar ofyn.

 

 

 

Group Visits

 

Croeso i ysgolion, colegau a grwpiau eraill a gellid drefnu sgwrs oriel fel cymorth i’ch ymweliad. Cysylltwch â ni o flaen llaw ac fe wnawn ein gorau i wneud eich ymweliad yn lwyddiant.

 

 

 

Large Format & Welsh

 

Gall Oriel Mission ddarparu gwybodaeth mewn fformat mawr ac yn Gymraeg. Os oes angen rhyw fformat neu iaith arall, gofynnwch ac fe gwnawn ein gorau i gyflawni eich dymuniad.

 

 

Our History

 

 

1868

St Nicholas Church, a non-denominational Seaman's Mission built by Benjamin Bucknall.


 

1977

Swansea Arts Workshop opened to the public as anArtGallery, including exhibition and workshop space. It was run by volunteers as part of the Association of Artists & Designers (AADW).


 

1992

Swansea Arts Workshop became an independent gallery.1998

Swansea Arts Workshop adopted the name Mission Gallery.Promoted as a Crafts Council Selected Gallery.


 

2003

Becomes a revenue client of the Arts Council of Wales (ACW) receiving core funding for its exhibition programme, plus the first two salaried posts in its history


 

2008


Constituted as a not-for-profit organisation.


 

2011


Mission Gallery receives an uplift in its core funding from the ACW


 

2012

Acquisition of 1st floor of St. Nicholas' Church. A 30 year lease is signed with City & County of Swansea for the whole building.

 

 

2012


ACW funding for the remedial repair and development of the 1st floor into a dedicated education space.

 

 

2013 - 2014


Mission Gallery undergoes a Feasibility Study funded by ACW to explore the possibility of a Major Capital Redevelopment

 

 

2015

Mission Gallery receives significant ACW funding for two major projects; our flagship, cross county education programme, Criw Celf West and a National Touring Exhibition The Language of Clay. Both projects now guaranteed until 2019.

 

 

2016

Important collaborations, projects and exchanges developed with cultural organisations in New York and Venice, building Mission Gallery’s international work work through programming, partnerships and residencies​.

 

 

2017

Mission is 40! Mission Gallery celebrates its 40th birthday with an exhibition and fundraiser with our Staff, Board, Volunteers, Friends, Partners and Artists.

Gweledig ac Anweledig

Gweledig ac AnweledigIngrid Murphy

02 Chwefror - 23 Mawrth 2019

Mwy
Thibault Brunet

Thibault BrunetJane Phillips Award

06 Ebrill - 01 Mehefin 2019

Mwy