Cadw cysylltiad...

Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Delwedd sydd yn cynnwys rhesi o dai lliwgar Jaiaw, fel petaech chi'n edrych ar yr olygfa o dir isel. Delwedd gan Cefyn Burgess.

Arddangosfa 

Tu ôl i’r blwch

20 Gorffennaf - 21 Medi 2024

Y Gwneuthurwr: Cwpannau gan Old Stony Hill

Y Gwneuthurwr

Old Stony Hill

25 Mai - 13 Gorffennaf 2024

Delwedd tecstil lliwgar gan Cefyn Burgess o Warws yn Shillong, India

Digwyddiad

Taith Arddangosfa gyda Cefyn Burgess

 2yp, Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024

 

Mission Gallery. Built in 1868

Donate

Cefnogwch ni

 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru
Datganiad

Dolenni Cyflym