Ymuno â'n rhestr postio

Diweddariad

Yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, mi fydd Oriel Mission yn cau'r drysau am 4yp ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Bydd yr oriel yn barod i groesawu ymwelwyr unwaith eto gyda’r holl fesurau Covid angenrheidiol yn eu lle cyn gynted ag y gallwn. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Arddangosfa Chris Bird-Jones

Arddangosfeydd

rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

28 Tachwedd 2020 - 09 Ionawr 2021

Arddangosfa Elin Manon

Y Gwneuthurwr

Elin Manon

18 Tachwedd 2020 - 09 Ionawr 2021

Arddangosfa Breathe

Y Sgrin

Breathe

18 Tachwedd 2020 - 09 Ionawr 2021

Arddangsofa Sally Hands

Y Wal

Sally Hands

18 Tachwedd 2020 - 09 Ionawr 2021

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dolenni Cyflym