Ymuno â'n rhestr postio

Newyddion Da...

Bydd Oriel Mission yn ail agor ar ddydd Gwener 11 Mehefin 2021. Rydym ni'n edrych 'mlaen i'ch croesawu chi nol. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Arddangosfa Chris Bird-Jones

Arddangosfeydd

rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

Chris Bird-Jones

Trans panic zine cover promo print, includes two black and white vintage clothing images of ladies wearing pyjamas, and an image of artist wearing studded glasses

Arddangosfa i ddod

Cekca Het: Trans Panic

Rhiannon Lowe

Delwedd Oriel Mission

Addysg

Cadw'n Greadigol

Oriel Mission

Delwedd Gweithdy CCW

Dysgu

Criw Celf y Gorllewin

Gwybodaeth am y prosiect

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru

Dolenni Cyflym