Cadw cysylltiad...

Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Poster di-deitl gan ML Art, 'Teyrnged i integreiddio'

Arddangosfa 

Teyrnged i integreiddio

31 Mai - 06 Gorffennaf 2024

Cartref gan EYST

Y Wal

Cartref

Artistiaid lleol sydd yn ceisio am loches yn Abertawe

Pinch it Pottery, Zachary Dunlap

Y Gwneuthurwr

Pinch it Pottery | Zachary Dunlap

30 Mawrth - 18 Mai 2024

 

Mission Gallery. Built in 1868

Donate

Cefnogwch ni

 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru
Datganiad

Dolenni Cyflym