Ymuno â'n rhestr postio

Diweddariad

Yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, mi fydd Oriel Mission yn cau'r drysau am 4yp ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Bydd yr oriel yn barod i groesawu ymwelwyr unwaith eto gyda’r holl fesurau Covid angenrheidiol yn eu lle cyn gynted ag y gallwn. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Arddangosfa Chris Bird-Jones

Arddangosfeydd

rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

Chris Bird-Jones

Trans panic zine cover promo print, includes two black and white vintage clothing images of ladies wearing pyjamas, and an image of artist wearing studded glasses

Arddangosfa i ddod

Cekca Het: Trans Panic

Rhiannon Lowe

Delwedd Oriel Mission

Cyfleoedd

Galwad Agored

Oriel Mission

Delwedd Gweithdy CCW

Dysgu

Criw Celf y Gorllewin

Gwybodaeth am y prosiect

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru

Dolenni Cyflym