Newyddion Da...

Mae Oriel Mission ar agor. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Delwedd:   Peoples' Wall, 2018 (detail)   Blown and cold-worked glass and steel  240 x 180 x 25 cm  Photo: Alex Ramsay

Arddangosfa 

40 mlynedd o wydr - golwg ar eu gwaith

Baldwin & Guggisberg

Tirweddau Bywyd gan Sarah Jones

Y Wal

Sarah Jones

Tirweddau Bywyd


Y Gwneuthurwr

Marek Líška

Avant-garddwr cerameg

Delwedd Gweithdy CCW

Dysgu

Criw Celf y Gorllewin

Gwybodaeth am y prosiect

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru

Dolenni Cyflym