Cadw cysylltiad...

Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Delwedd: Gwawr 2 gan Glenys Cour

Arddangosfa 

100 mlynedd o Glenys Cour

Dathlu 100 mlynedd o Glenys Cour

Ciwb porslen du a hufen gan y ceramegydd Kim Colebrook

Y Gwneuthurwr

Kim Colebrook

Ffurfiau porslen

Delwedd: Caru Crefft – Gweithdy Menig heb Fysedd gyda Elin Manon

I Oedolion

Gweithdy Menig heb Fysedd

Gyda Elin Manon

Darlun o Oriel Mission o'r tu allan.

Cyfrannu

Cefnogwch ni

 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru
Datganiad

Dolenni Cyflym