Newyddion Da...

Mae Oriel Mission ar agor. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Ar y wal | Off the wall title image

Arddangosfa 

Ar y wal | Off the wall

Sahar Saki a Sue Williams

Delwedd: Sue Williams o few y lle arddangos, Ar y wal | Off the wall, Delwedd gan Lucy Howson

Digwyddiad

Out loud

Ar y wal | Off the wall

Delwedd: Non Charles | Y Gwneuthurwr

Y Gwneuthurwr

Non Charles

Cerflunwaith tecstil

Llif / بہاؤ / Flow logo, Go Digital: Pakistan / Wales

Mynd yn Ddigidol: Pacistan / Cymru

Llif / بہاؤ / Flow

 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru

Dolenni Cyflym