Newyddion Da...

Mae Oriel Mission ar agor. Rydym ni'n edrych 'mlaen i'ch croesawu chi nol. Os hoffech chi glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn yr oriel, ymunwch a'n rhestr bostio trwy ddilyn y linc isod:

Ymunwch a'n rhestr bostio
Image: sleep noises, 2020. Video, 30 min. A collaboration between Brett Swenson and Kirsten Ihns

Arddangosfa 

Artist yn y Byd

Gwobr Jane Phillips

Logo Gyda'n Gilydd / Together

Arddangosfa i ddod

Gyda'n Gilydd / Together

Dathliad

Delwedd gweithdy Alison Moger

Gweithdy

Gweithdy Trosglwyddo Gwres

Gyda Alison Moger

Delwedd Gweithdy CCW

Dysgu

Criw Celf y Gorllewin

Gwybodaeth am y prosiect

Cronfa Adfer Ddiwylliannol

Mae Oriel Mission wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gyllid o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol. Bydd y cyllid yma yn helpu'r oriel ail-agor yn ddiogel wedi'r cyfnod atal byr cenedlaethol ac i ddatblygu sut rydym yn darparu ein gweithgareddau. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dim Hiliaeth Cymru

Mae’r Cyngor Hil Cymru a’i bartneriaid wedi lansio’r ymgyrch #DimHiliaethCymru. Fel sefydliad, rydyn ni wedi ymrwymo i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gallwch chi hefyd. Darganfyddwch fwy:

Dim Hiliaeth Cymru

Dolenni Cyflym