Polisi Ymwelwyr Ionawr 2022 

Mae’n fendigedig fod Oriel Mission ar agor i ymwelwyrl.

Ein blaenoriaeth yw’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel. Rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau ac asesiadau risg yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r DU. 


Amserau Agor:

Ein horiau agor yw dyddiau Mercher – Sadwrn 11yb – 4yp. 

Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r rhain yn cael eu postio ar ein gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 


Insta: @missiongalleryswansea 

Facebook: @mission.gallery

Twitter: @MissionGalleryDiogelu chi a’n hymwelwyr

  • Rhaid i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â ni. Mae hwn yn orfodol, heblaw bod gennych chi eithriad. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma 

  • Defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd wedi ei leoli o fewn mynediad yr oriel a chwblhewch. gerdyn gwybodaeth, sydd i’w darganfod ar fwrdd y diheintydd dwylo o fewn mynediad yr oriel, gyda’ch manylion. Byddwn yn cadw’r rhain a’u dileu wedyn yn unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Cadwch bellter cymdeithasol o 2m o ymwelwyr a staff eraill os gwelwch yn dda. Er mwyn cadw pellter cymdeithasol yn ystod adegau prysur, byddwn yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy’n cael dod i’r adeilad. 

  • Mae gennym ni drefniadau glanhau trylwyr. A wnewch chi ein helpu drwy beidio â thrafod eitemau â llaw yn y siop, oni bai’ch bod yn bwriadu eu prynu. 


Prynu eitemau o’r siop neu’r oriel

Dim ond taliadau cerdyn gall Oriel Mission eu derbyn bellach, digyffwrdd lle bo’n bosibl. Bydd y peiriant cardiau’n cael ei lanhau bob tro ar ôl cael ei ddefnyddio. Nid ydym yn gallu cymryd taliadau arian parod. Mae gennym ni sgrin diogelwch plastig ar y dderbynfa / desg flaen. Teimlo’n dost

Os ydych chi neu rywun rydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag e’n ddiweddar yn dangos symptomau o COVID-19, dylech ohirio’ch ymweliad â’r oriel.Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.


Fflwcs ac Osgo

Fflwcs ac OsgoPaul Wearing

22 Ionawr - 12 Mawrth 2022

Mwy