Polisi Ymwelwyr Oriel Mission (Ebrill 2022) 


Ein blaenoriaeth yw’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel. Rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau ac asesiadau risg yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r DU. 


Amserau Agor:


Ein horiau agor yw dyddiau Mercher – Sadwrn 11yb – 5yp. 

Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r rhain yn cael eu postio ar ein gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 


Insta: @missiongalleryswansea 

Facebook: @mission.gallery

Twitter: @MissionGallery 

Diogelu chi a’n hymwelwyr


  • Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol bellach i wisgo gorchudd wyneb, mae’n gynghoriad i oedolion a phobl ifanc dros 11 oed i wisgo gorchudd wyneb, oni bai eu bod wedi’u heithrio ar sail feddygol yn flaenorol.

  • Defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd wedi ei leoli o fewn mynediad yr oriel.

  • Cadwch bellter o ymwelwyr a staff eraill os gwelwch yn dda. Yn ystod adegau prysur, efallai mi fydd rhaid i ni gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy’n cael dod i’r adeilad. 

  • Mae gennym ni drefniadau glanhau trylwyr. A wnewch chi ein helpu drwy beidio â thrafod eitemau â llaw yn y siop, oni bai’ch bod yn bwriadu eu prynu. 
Prynu eitemau o’r siop neu’r oriel


Dim ond taliadau cerdyn gall Oriel Mission eu derbyn bellach, digyffwrdd lle bo’n bosibl. Bydd y peiriant cardiau’n cael ei lanhau bob tro ar ôl cael ei ddefnyddio. Nid ydym yn gallu cymryd taliadau arian parod. Mae gennym ni sgrin diogelwch plastig ar y dderbynfa / desg flaen. 
Teimlo’n dost


Os ydych chi neu rywun rydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag e’n ddiweddar yn dangos symptomau o COVID-19, dylech ohirio’ch ymweliad â’r oriel.Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.


Llwybrau | Pathways

Llwybrau | PathwaysCyn-fyfyrwyr Criw Celf

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy
Ar y wal | Off the wall

Ar y wal | Off the wallSahar Saki a Sue Williams

16 Gorffennaf - 13 Awst 2022

Mwy