Ymuno â'n rhestr postio

Hygyrchedd

Ceir mynediad drwy fynedfa un-ris o lefel y palmant drwodd i’n prif fynedfa. Ceir mynediad gwastad ar hyd a lled y llawr gwaelod, sy’n cynnwys yr holl ofodau arddangos, y siop a’r toiled. 

Mae ramp cadair olwyn hefyd ar gael ar gais.

Rhaid dringo’r grisiau i gael mynediad i’r gofod addysg ar y llawr cyntaf.

Mae staff ar gael i roi cymorth os bydd angen. 

Os oes gynnoch chi unrhyw bryderon, cysylltwch â ni. 

01792 652016
info@missiongallery.co.uk 

Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy