Hygyrchedd

Ceir mynediad drwy fynedfa un-ris o lefel y palmant i’n prif fynedfa. 

Mae yna ramp dros dro ar gael ar ofyn.

Nid yw ein hadeilad yn ddiogel hygyrchol i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn drydanol neu sgwteri pweredig. Ymddiheuriadau mawr am hyn. Mae hwn yn rhywbeth rydym ni’n gweithio ar.

Ceir mynediad gwastad ar y llawr isaf, gan gynnwys ein gofodau arddangos a’r siop.

Mae mynediad i’r lle addysg ar y llawr cyntaf trwy risiau serth.

Mae staff ar gael i ddarparu cymorth os oes angen.

Os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch gyda ni cyn eich ymweliad.

01792 652016

info@missiongallery.co.uk 

100 mlynedd o Glenys Cour

100 mlynedd o Glenys CourArddangosfa

03 Chwefror - 04 Mai 2024

Mwy