Criw Celf

Portfolio

Raising The Bar

 

Dysgu yn Oriel Mission


Mae gan Oriel Mission ymrwymiad i, 'ddatblygiad magwraeth' gan ddarparu rhaglen addysg a chyfrannu lle gall pob person gysylltu â celf gyfoes. Mae addysg ar ac oddi ar safle wedi bod yn rhan allweddol o raglen Oriel Mission ers ei ddechreuad; yn ymdrin â meysydd o addysg cymunedol, addysg cynradd ac addysg uwch.

Mae gan ein Rhaglen Addysg a Chyfrannu enw da o fewn yr oriel ac ar lleoliadau oddi ar safle. Lleolir y lle addysg cysegredig ar llawr cyntaf Oriel Mission ac agora ddrysau i wybodaeth, dealltwriaeth, a chariad tuag at celf gweledol cyfoes a chrefft yn Oriel Mission; gan ddarparu lle i ddysgu gyda staff brwdfrydig ac artistiaid.

 


Gweithdai Celf, Teithiau Arddangosfa

Sicrha Oriel Mission bod addysg bob amser yn annog pobl i archwilio syniadau a technegau mewn awyrgylch lle mae ansawdd mynegiant yr un mor bwysig ag ansawdd profiad. Am wybodaeth pellach ar gweithdai celf ewch i'r dudalen digwyddiadau. Neu siaradwch i'n cyd-gysylltwr addysg am addasu gweithdy i siwtio anghenion eich grŵp.

Ymweliadau ffurfiol am ddim wedi'u harwain gan ein cyd-gysylltwr Addysg i archwilio'r arddangosfa ac i annog trafodaeth. Os ydych am ymweld ag Oriel Mission, gadewch ni wybod fel y gallwn gymhwyso i'r grŵp.

Mission Gallery’s first floor space is a dedicated area for art workshops and activities and is available as a hire space for groups.

Current Projects

Past Projects

Partnerships