Ymuno â'n rhestr postio

Y Wal

  • Header image

Lucy DonaldWal Printiau

18 Medi - 09 Tachwedd 2019

Yn y gyfres yma o brintiau, dw i wedi bod yn arbrofi gyda Mokuhanga yn arddull Aizure-e, technegau Japaneaidd traddodiadol o wneud printiau gan ddefnyddio torluniau pren ac yn benodol, ymdoddiadau lliw Fukibokashi a Futa-iro bokashi.

Mae’r ffordd dw i wedi addasu’r technegau hyn wedi fy ngalluogi i arbrofi â dull rhwyddach o daenu pigment ar floc pren. Yn arbennig, dw i’n hoffi hylifedd y lliw drwy ddefnyddio brwshis sy’n creu gwrthgyferbyniad diddorol â gwead garw’r pren.

Dw i’n cael fy ysbrydoli gan ac yn mwynhau ymchwilio i hanes Cymru. Mae gen i ddiddordeb mewn delweddau a motiffau sydd i mi yn canu cloch mewn cysylltiad â rhan fy nheulu fy hun mewn hanes diwydiannol, sut bu ein cyndeidiau a neiniau’n siapio Cymru heddiw a hefyd ei phobl.

 

Termau Gwneud Printiau Japaneaidd:

Mokuhanga: dull Japaneaidd o wneud printiau blociau pren

Aizuri-e: printiau sy’n cael eu gwneud gan ddefnyddio glas yn bennaf ac weithiau coch

Dulliau o daenu inc:

Fukibokashi: ymdoddiadau o’r inc a roddir ar y bloc printio 

Futa-iro bokashi : mae dau liw yn cael eu gweithio tuag at ei gilydd ar y bloc

<< Yn ôl tudalen