Ymuno â'n rhestr postio

Cyfnodau Preswyl

  • Header image

Cyfnod Preswyl DigidolGwobr Jane Phillips

01 Medi - 30 Tachwedd 2019

Mae’n bleser gan Oriel Mission gyhoeddi Cyfnodau Preswyl ar gyfer Myfyrwyr Celf a Dylunio Sylfaen Coleg Celf Abertwe, PCYDDS. Rydym yn ymfalchïo gweithio gyda’n partneriaid yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS ac yn edrych ymlaen at bwysleisio ansawdd y gwaith a gynhyrchir gan fyfyrwyr ym mhob disgyblaeth. 

Mae’r cyfnodau preswyl yma yn darparu gwagle ar-lein ar wefan Gwobr Jane Phillips i arddangos a datblygu gwaith, syniadau ac ymchwil, wrth gynnig cymorth a hysbysiad trwy ein rhyngweithiau. 

 

Bydd derbyniwr y Cyfnod Preswyl yn cael ei ddethol gan Rhian Wyn Stone, Prif Gynorthwyydd Rhaglen Oriel Mission ac aelod o bwyllgor Gwobr Jane Phillips.

<< Yn ôl tudalen