Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Slafan Perfedd PwmpenWorkshop

31 Hydref - 31 Hydref 2019

Slafan Perfedd Pwmpen

11yb- 1yp | £6 | Addas i’r rhai 7+


Cyffro mawr mawr i ni yw tynnu’r cit gwneud slafan i gael sesiwn sydd â thro Glangaea
hwyliog iddi! Dewch i roi’r hen hadau pwmpen ’na at bwrpas da a gwneud slafan perfedd
pwmpen!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen