Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Potiau Torch

01 Tachwedd - 01 Tachwedd 2019

11yb- 1yp | AM DDIM | Addas i’r rhai 7+

Dewch i gael eich bachau ar dipyn o glai! Byddwn yn gwneud potiau torch o bob siâp a maint. Ymunwch â ni yn y gweithdy hamddenol, creadigol a hwyliog yma. Gwnewch botyn ymarferol i fynd ag o adre gyda chi i ddal eich holl drugareddau.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen