Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Paentio Cregyn a CherrigGweithdai i Blant Am Ddim

02 Awst - 02 Awst 2019

11yb - 1yp | Am Ddim | Addas i blant 7+ oed

Mae positifrwydd yn rocio! Felly, byddwn ni’n ei hybu drwy baentio casgliad o negeseuon cadarnhaol ar gerrig a chregyn wedi’u hel o draethau lleol. Yna, gallan nhw gael eu gosod o gwmpas y tŷ a’r ardd neu eu rhoi fel anrhegion i ffrind neu berthynas.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen