Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Paentio ByrfyfyrGweithdai i Blant

27 Gorffennaf - 27 Gorffennaf 2019

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Mae tipyn o bopeth i’w gael yn y gweithdy yma. Ar gynnig i arbrofi gyda nhw bydd paentio diferol, ewyn eillio, bandiau rwber a rholbrennau swigod lapio y gall pob un gael ei ddefnyddio i wneud celfyddyd haniaethol fyrfyfyr â phaent.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen