Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Gwnïo â llawGweithdai i Blant

26 Ebrill - 26 Ebrill 2019

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Bydd y gweithdy hwn yn dysgu hanfodion gwnïo â llaw. Dysgwch amrywiaeth o bwythau cyn eu rhoi ar waith gan wneud celf fotymau, cylchoedd allweddi ffelt, pypedau bys neu gelf frodwaith addurnol.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen