Ymuno â'n rhestr postio

I Blant

  • Header image

Arlunio MandalâuGweithdai i Blant Am Ddim

31 Mai - 31 Mai 2019

11yb - 1yp | Am Ddim | Addas i blant 7+ oed

Fel arfer, cynllun haniaethol cymhleth ar ffurf cylch yw mandala ac iddo un canolbwynt amlwg gyda thoreth o symbolau, siapiau a ffurfiau’n tyfu ohono. Dysgwch sut i arlunio mandala yn y sesiwn arlunio ysbrydoledig a therapiwtig yma – er ei bod yn edrych yn gymhleth, mae’n eithaf hawdd a dweud y gwir unwaith i chi wybod ycamau!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Yn ôl tudalen