Dysgu i Blant

 

Mae ein rhaglen addysg yn ymrwymedig i ddarparu gweithdai celf addysgol, ysbrydoledig ac uchel eu safon i blant mewn amgylchedd diogel. 


Pecyn Gweithgaredd

Mwynhewch fod yn greadigol gartref gyda'n pecynnau gweithgaredd!

Pecyn Gweithgareddau Hunanbortreadaeth 


 

Gweithdai i Blant

Rydyn ni’n rhedeg gweithdai i blant yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae pob gweithdy yn cael ei gynnal yn ein gofod addysg gan redeg o 11yb tan 1yp. Mae rhai sesiynau am ddim a chodir tâl am rai eraill – rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw bob amser. Gweler beth sydd gynnon ni ar y gweill ar ein tudalen gweithdai i blant.

I blant 7-12 oed

Am ddim a chyda thâl

Rhaid archebu lle ymlaen llawFideos Gweithgaredd Artist

Mae gennym ni ddetholiad o weithgareddau artistiaid i chi roi cynnig arnyn nhw!

Lucy Donald- Paentiad wedi'i ysbrydoli gan arddangosfa 2020 "Come fail at love" Caspar White yma yn Oriel Mission

 

Lucy Donald- Paentiad Sut-i PDF

 

Dafydd Williams- Gweithdy Goleuadau Portread Cartref

 

 

Dafydd Williams- Gweithdy Goleuadau Portread Sut-i PDF


Teyrnged i integreiddio

Teyrnged i integreiddioMLArt: Melissa Rodrigues, Laurentina Miksys and Joel Morris

31 Mai - 06 Gorffennaf 2024

Mwy