Ymuno â'n rhestr postio

Criw Celf West


Prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf y Gorllewin sydd am feithrin a datblygu doniau creadigol pobl ifainc dalentog. Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar y prosiect hwn yn cymryd rhan mewn 5 nosbarth meistr, pob un dan arweiniad artist neu ddylunydd proffesiynol. Hefyd ceir cyfleoedd iddynt ymweld ag orielau a stiwdios eraill. Mae Oriel Mission yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n cynnig i’ch myfyrwyr fynediad diogel i offer a chyfleusterau uchel eu safon. I ddathlu gwaith caled y myfyrwyr, rydyn ni’n cynnal arddangosfa ar ddiwedd y prosiect yn ein prif ofod arddangos.

 


 

Cymryd Rhan


Mae Oriel Mission yn rhedeg y prosiect hwn i bobl ifainc yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot ar gyfer y grwpiau oedran canlynol:

• Criw Celf Cynradd (blynyddoedd ysgol 5-6)

• Criw Celf Uwchradd (blynyddoedd ysgol 7-9)

• Portffolio (TGAU)
• Codi’r Bar (UA/Safon Uwch ac addysg bellach).


Mae yna broses ddethol a gyhoeddir yn nes ymlaen eleni. 

Codir ffi o £40 i gymryd rhan yn y prosiect, sy’n daladwy ymlaen llaw.


Os ydych yn rhiant neu’n athro sydd am wybod mwy am Griw Celf y Gorllewin, cysylltwch â Megan Leigh, cydlynydd y prosiect: megan@missiongallery.co.uk

Gallwch ddysgu mwy ar criwcelfwest.wales
 


 

Cymorth AriannolCyfle gwych yw’r prosiect hwn i unrhyw fyfyriwr sy’n dalentog yn y celfyddydau. Er bod y prosiect yma’n derbyn cryn dipyn o gymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, rydyn ni’n deall yn llwyr nad pawb sy’n gallu fforddio’r ffi. Mae gynnon ni nifer cyfyngedig o leoedd am ddim - siaradwch â Megan os hoffech wneud cais am un.

Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy