Arhoswch yn Greadigol, Arhoswch Gartre, Arhoswch yn Ddiogel

 

Mewn ymgais i gadw’r awenau creadigol ’na i ffrwtian, mae ein hartistiaid Criw Celf hyfryd wedi rhoi at ei gilydd gyfres o weithgareddau i bobl ifainc eu gwneud gartre. Bob dydd Sadwrn, byddwn yn rhyddhau fideo newydd i’ch cadw ar y bêl ac wrthi’n gwneud pethau celfyddydol yn ystod y cyfnod clo. Bydden ni wrth ein boddau rhoi sylw i’ch ymdrechion ar ddiwedd pob wythnos, felly da chi, anfonwch ffotos o’ch creadigaethau a byddwn yn eu postio ar ein cyfryngau cymdeithasol! 

Mwynhewch!


Celf Scratchboard, gyda Lucy Donald

 Celf Scratchboard PDF

 

 DIY Pocket Zine, gyda Kathryn Lewis

 DIY Pocket Zine PDF

 

Gweithdy Peintio wedi ei ysbrydoli gan Casper White, gyda Lucy Donald

 

Gweithdy Goleuo Portreadau gyda Dafydd Williams

Tu ôl i’r blwch | Behind the box

Tu ôl i’r blwch | Behind the boxCefyn Burgess

20 Gorffennaf - 21 Medi 2024

Mwy