Y Gwneuthurwr

  • Header image

Y Celfyddydau mewn IechydGwneuthurwr mewn Ffocws

15 Mehefin - 13 Gorffennaf 2019

Defnyddia Bwrdd Iechyd PABM celf i greu amgylchedd sydd yn ehangu iachawdwriaeth cleifion. Mae yna dystiolaeth sydd yn dangos bod celf gweledol yn cyfrannu’n bositif i’r ffordd mae pobl yn teimlo am eu gofal mewn ysbytai ac sydd yn gwella amseroedd adwelliant a chanlyniadau iechyd y cleifion.

Darparodd Bwrdd Iechyd PABM briff i ddau ddisgybl Codi’r Bar greu gwaith celf ar gyfer yr Uned Niwroleg Symudol Jill Rowe newydd. Profodd y disgyblion diwrnod yn yr ysbyty, lle bu iddynt gyfarfod staff a chleifion. Roeddynt yn gallu gwrando, gofyn cwestiynau a chasglu gwybodaeth a fyddai’n ychwanegu i’w gwaith terfynol.

Arddangosir y gwaith terfynol yn ystod arddangosfa Codi’r Bar, a Chynhadledd Iechyd Rhyngwladol Adrodd Straeon | Y Celfyddydau Mewn Iechyd (Mehefin 27 - 29), yn y gwagle Gwneuthurwr mewn Ffocws, cyn cael eu rhoi i’r Uned Jill Rowe i’w harddangos ar ei waliau.

Logo Y Celfyddydau mewn Iechyd

<< Yn ôl tudalen