Ymuno â'n rhestr postio

Y Gwneuthurwr

  • Header image

Verity PulfordGwneuthurwr mewn Ffocws

15 Tachwedd - 21 Mawrth 2020

Gwaith gwydr arbrofol a grëwyd yng nghyfnod ymchwil a datblygu prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Yn ystod preswyliad Verity yng Nghanolfan Niwrolegol Walton, Lerpwl yn 2017 - 2018 fel rhan o Raglen Ymestyn Allan Canolfan Arddangos Bluecoat, cafodd ei chyfareddu gan gydberthynas adeileddau yn ffurfiau macro a micro bodau dynol a phlanhigion. Mae’r gwaith yma’n ymchwilio i’r adeileddau hyn, eu gweadau a ffyrdd o’u cymysgu a’u cyfuno. Yn ddiweddar mae Verity wedi derbyn grant pellach gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau’r prosiect yma. 

<< Yn ôl tudalen