Ymuno â'n rhestr postio

Gwneuthurwr mewn Ffocws

  • Header image

Rhian HafGwneuthurwr Mewn Ffocws

04 Chwefror - 24 Mawrth 2012

Graddiodd Rhian o Goleg Celf Caeredin gyda BA (Hons) Dylunio a Celfyddyd Gymhwysol, gan arbennigo yng Ngwydr. Sefydlodd ei stiwdio yng Ngogledd Cymru gyda chymorth grant dechrau i fyny oddi wrth Cyngor Celfyddydau Cyngor ac mae wedi arddangos ar hyd Prydain. Mae ei gwaith gan amlaf o kiln gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau; ymdoddi, castio a chylchlithro, gan greu darnau sefydledig safle penodol, gwaith cerflunol a swyddogaethol.

Ennillodd lleoliad gyda Chymdeithas Celf i Fenywod blwyddyn diwethaf, lle dechreuodd ar ddosbarth digidol arbennigol, galluogodd hyn hi i ddatblygu ei hymarfer ymhellach drwy gyfuno technegau digidol gyda dulliau traddodiadol gwydr, arddengys canlyniad yr archwiliad yma yng Nghaerdydd yn 2012. Cyflawnodd ei MA yng Ngwydr ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe gydag anrhydedd ac mae wedi dechrau ar breswylfa goruchwylwyr yn y Venice Biennale wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ennillodd y gwobr myfyriwr yng Nghystadleuaeth Artist y Flwyddyn Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd 2011.

Ynghyd a’i ymarfer gweithia Rhian fel darlithydd, Swyddog Datblygiad Celf a chydgysylltwr saith prosiect celf ac fel artist cymunedol; gan ddosbarthu a hwyluso nifer o breswyliau ysgol.

<< Yn ôl tudalen