Y Gwneuthurwr

  • Header image

Old Stony HillKatherine Silvera-Sunley

25 Mai - 13 Gorffennaf 2024

Mae Katherine Silvera-Sunley yn artist cain sy'n arbenigo mewn serameg. Mae hi'n llunio gwrthrychau 3d â llaw sy'n gwasanaethu fel cynfasau ar gyfer ei darluniau. Mae creadigaethau Katherine yn fynegiant unigryw o'i phersonoliaeth fewnol; dyw dau ddarn byth yr un peth.

Deilliodd angerdd Katherine am serameg o awydd i archwilio ffurf fwy cyffyrddadwy o fynegiant artistig. Er ei bod bob amser wedi mwynhau darlunio a phaentio, roedd yn dyheu am greu rhywbeth a oedd yn mynd y tu hwnt i ddarluniau dau ddimensiwn. Fel casglwr tlysau a darnau bach seramig, roedd hi'n aml yn rhagweld y posibilrwydd o grefftio ei gwrthrychau ei hun, gan danio'r daith i fyd serameg.

<< Yn ôl tudalen