Ymuno â'n rhestr postio

I Oedolion

  • Header image

Printio Leino Gweithdy

07 Medi - 07 Medi 2019

11yb-4yp | £30 (Gostyngiad ar gael ar gyfer Cyfeillion Oriel Mission ac i’r rhai sydd
wedi mynychu gweithdai blaenorol) | Addas i 16+ oed


Dewch i droi syniad, delwedd neu gynllun yn brint leino gyda llinellau a gweadau.
Dysgu sut i ddefnyddio’r offer torri leino a rhoi cynnig ar brintiau amryliw gan
ddefnyddio’r dull lleihau neu Chine-collé.  Addas i bob lefel sgiliau.

LLEOLIAD: Oriel Mission

Eventbrite - Introduction to Textiles | Cyflwyniad i Decstilau

Gwybodaeth Bwysig
Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly rhaid archebu lle. Mae hyn yn cael ei wneud
drwy ddefnyddio Eventbrite.
Rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu
anhwylderau meddygol.
kat@missiongallery.co.uk

Mae Oriel Mission yn ymrwymedig i barchu’ch preifatrwydd. Yn ystod ein gweithdai
a digwyddiadau, efallai y byddwn ni’n tynnu lluniau at ddefnydd dogfennu a
hyrwyddo. O bosib, bydd y ffotograffau hyn yn cael eu rhannu â’n cyllidwyr a’u
defnyddio ar ein gwefan ac yn y cyfryngau cymdeithasol. Os nad ydych am i ni dynnu
llun ohonoch, rhowch wybod i aelod o staff ar y diwrnod.

Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â diogelu data, cysylltwch â’n
Swyddog Diogelu Data:
data@missiongallery.co.uk

<< Yn ôl tudalen