Ymuno â'n rhestr postio

Gweithgareddau

  • Header image

Seminar Co-RespondentsMA Contemporary Dialogues

25 Mawrth - 25 Mawrth 2014

Seminar Co-Respondents | 6yp Dydd Mawrth 25 Mawrth 2014

Catrin Webster & Nicola Dowdle • Angela Maddock & Lucy Read

Paul Jeff & Andrew Hobden • Robert Newell & Alison Warren

Amlyga Co-respondents yr egwyddor o ddeialog rhwng ac ar draws ffiniau. Dau barti - myfyriwr a tiwtor - yn cydateb ar bryderion cyfrannol ar orchwyl meddwl newydd a ffyrdd newydd o greu, deialog sydd yn cefnogi cywerthedd.

<< Yn ôl tudalen