Ymuno â'n rhestr postio

Gweithgareddau

  • Header image

Rhagarddangosfa | Co-respondentsMA Contemporary Dialogues

21 Mawrth - 21 Mawrth 2014

Rhagarddangosfa | 7yp Dydd Gwener 21 Mawrth 2014

Catrin Webster & Nicola Dowdle • Angela Maddock & Lucy Read
Paul Jeff & Andrew Hobden • Robert Newell & Alison Warren


Amlyga Co-respondents yr egwyddor o ddeialog rhwng ac ar draws ffiniau. Dau barti - myfyriwr a tiwtor - yn cydateb ar bryderion cyfrannol ar orchwyl meddwl newydd a ffyrdd newydd o greu, deialog sydd yn cefnogi cywerthedd.

<< Yn ôl tudalen