Ymuno â'n rhestr postio

Gweithgareddau

  • Header image

Arddangosfa’r Rhwydwaith Ysgolion Sioe’r Enillwyr

21 Awst - 08 Medi 2018

Dyddiadau'r arddangosfa: 21 Gorffennaf - 8 Medi 2018.

Sioe flynyddol yw Arddangosfa Rhwydwaith Ysgolion Coleg Gŵyr sy’n rhoi sylw i ddetholiad o waith celf TGAU a Safon Uwch gan ysgolion ar draws y rhanbarth. Gan weithio ochr yn ochr â Choleg Gŵyr, dewisodd Oriel y Genhadaeth ddau enillydd a gynhyrchodd waith neilltuol i gael sioe arddangos chwe wythnos yn yr Oriel. 

 

Yr artistiaid dethol yw:

 

Emil Sibayan, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan 

Jacob Thomas,Ysgol Gyfun yr OlchfaDelwedd:  Cywrain, Emil Sibayan

<< Yn ôl tudalen