Ymuno â'n rhestr postio

Hysbysiad o Gyfarfod Blynyddol

 

Dyma hysbysiad i’n haelodau a’r cyhoedd, bod Cyfarfod Blynyddol 2019 Oriel Mission i’w gynnal yn Oriel Mission, Gloucester Place, Yr Ardal Forol, Abertawe, SA1 1TY am 6yh ar ddydd Gwener  11 Hydref, 2019.

Wrth orchymyn y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Nigel Morgan

Cadeirydd y Bwrdd

 

 


 

  

Agenda Cyfarfod

 

Nodiadau o’r cyfarfod blaenorol.

Nodiadau o’r Bwrdd mis Medi. I’w cytuno a materion sydd yn codi.

 

Cyfrifon Blynyddol

I’w derbyn ac ystyried cyfrifon diwedd blwyddyn Mawrth 2019.

I’w dosbarthu gan y Trysorydd.

 

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad 2018 - 2019 o weithgarwch a dosbarthiad Oriel Mission.

I’w dosbarthu gan Cyfarwyddwr yr Oriel.

 

Y Flwyddyn i Ddod

Edrychiad ar gynllun gweithgarwch oriel 2019 - 2020. Arddangosfeydd, digwyddiadau a phrosiectau.

I’w dosbarthu gan Cyfarwyddwr yr Oriel.

 

Unrhyw Fusnes Arall

I ddelio gyda unrhyw materion sydd wedi codi yn y cyfarfod.


Radioactive Boglach

Radioactive BoglachAimee Lax

25 Ionawr - 21 Mawrth 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

04 Ebrill - 06 Mehefin 2020

Mwy