Yr Oriel

  • Header image

What is lost... what has beenJohn Paul Evans

26 Mawrth - 14 Mai 2022

Ymson weledol yw What is lost …what has been i ‘gyfeillion absennol’, pobl a ystyriwn i fel teulu. Mae’r gweithiau hefyd yn goda i’m gosodwaith in the sweet bye & bye oedd yn gathecsis ffotograffig mewn ymateb i farwolaeth fy ffrind agosaf ym mis Rhagfyr 2017. Daeth ei farwolaeth yntau ag atgofion yn ôl am ffrind agos fy nhad a fu farw ychydig flynyddoedd ynghynt. 

Mae’r broses hunan-ethnograffig o weu’ch hanes personol yn ddeialog gweledol yn ffordd fuddiol o edrych ar duedd ffotograffiaeth tuag at goffáu a hefyd ddadansoddi syniadau am berthyn/arwahanrwydd, galar a phrudd-der mewn cysylltiad â’r albwm ffotograffig teuluol.

Delwedd: what has been gan John Paul Evans

 

I lawr lwytho'r darnau ysgrifen

In the sweet bye & bye

Maritime Adventures

Today's lesson

Toys in the Attic

What is lost... what has been

<< Yn ôl tudalen