Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image
  • Header image

Pridd, Tan a HalenMicki Schloessingk | Arddangosfa Deithiol Genedlaethol Oriel Mission | Curadwyd gan Ceri Jones

16 Gorffennaf - 04 Medi 2016

Cipolwg Preifat • 2yp Sadwrn 16 Gor ennaf 

Mae Micki Schloessingk yn creu potiau bendigedig i’w defnyddio a mwynhau bob dydd. Fe greodd a datblygu Crochendy Bridge ym mhentref bach Cheriton ar beninsiwla Gwyr yn Ne Cymru. Ers 1987 dyma le mae Micki yn creu casgliad o botiau wedi’u ta u ac adeiladu â llaw. Gyda chiln mawr tanio pren, oriel a stiwdio, mae Crochendy Bridge yn le deinamig ac ysbrydoledig.

Mae potiau Micki yn brydferth ac wedi eu sylweddoli’n fedrus. Mae nifer o ynyddoedd o ofal a phro ad wedi arwain at ddyluniad da'r darnau yma sydd yn bleser i’w defnyddio ac i fyw gyda. Mae llawer o waith Micki wedi ei da u ar yr olwyn. Mwynha Micki hefyd adeiladu gyda llaw, fel ei dysglau slab gyda thraed. Mae’r holl waith wedi’u tanio gyda phren ag arlliw halen. Mae’r rhain yn brosesau cy roes yn eu hun ac yn rhai sydd yn portreadu cymeriad unigryw potiau gwnaed â llaw Micki.

Cy e i ni werthfawrogi a rhannu gwaith Micki gyda chynulleidfaoedd newydd yw Daear, Tân a Halen, fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae Daear, Tân a Halen yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu. 
Cliciwch yma i lawrlwytho ein llyfryn diweddaraf.

<< Yn ôl tudalen