Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image

Codi'r Bar a PortffolioExhibition

16 Mehefin - 14 Gorffennaf 2018

Cymer Criw Celf Gorllewin, Rhaglen Addysg Oriel Mission, dros yr holl adeilad. Mae disgyblion Mwy Abl a Thalentog oedran 14-18, wedi eu lleoli ar draws De Cymru, wedi cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr yng Nghelf a Dylunio gan ddefnyddio cy eusterau ac o er arbenigol ein partneriaid, Coleg Celf Abertawe (PCYDDS). Byddant yn curadu, arddangos a gwerthu’r gwaith a gynhyrchir mewn lle pro esiynol am un mis. Yn ogystal â hyn, mi fydd Gwneuthurwr mewn Ffo- cws a’r Lle [...] yn arddangos gwaith gan ein part- neriaid yn Oriel Myrddin, Ysgol Gelf Caerfyrddin, Oriel y Parc, Oriel Davies, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth a Peak Cymru, ynghyd a mwy yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Curadwyd gan Jason&Becky.

<< Yn ôl tudalen