Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

28 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mae Chris Bird-Jones wedi cynhyrchu cyfres o ffurfiau tebyg i lwyau sy’n symbolaidd a synhwyrus. Mae trafod y darnau hyn yn gofyn gofal tringar; rhaid cymryd pwyll a’i wneud yn ddiogel gan fagu pob darn yn eich breichiau, fel plentyn newydd-anedig. Un llithriad a byddai’r cwbl yn cael ei golli, ei chwalu, gan adlewyrchu’r cyflwr dynol, bywyd yn y fantol.

Mae natur gwydr, deunydd o wneuthuriad dyn, yn adlewyrchu’r syniadau y tu ôl i’r gwaith. Ceir rhyw agwedd chwareus rhwng golau a symudiad wedi’i chyfuno â’r myrdd priodweddau hudol sy’n gynhenid i bob ffurf ar wydr. Dangosir y darnau hyn ochr yn ochr â delweddau symudol gan ychwanegu haenau o gyfeiriadaeth ac ambell ennyd o gyd-destun. Mae’r corff newydd yma o waith yn cynnwys olion straeon a phrofiad y mae rhywun wedi byw drwyddo gan gyfeirio at naratif Bird-Jones ei hun. 

I weld ffilm fer o'r broses gwneud, cliciwch yma

Yn y ffilm fer yma gan Culture Colony, gwelir y broses o greu darnau.

I ddilyn Llwyo / Spooning gan Chris Bird-Jones ar facebook, cliciwch yma

Instagram #llwyo

 

Delweddau gan Chris Bird-Jones a Dewi Tannatt Lloyd

Juicy Spoon gwydr glas tywyll ar arwyneb golau gydag adlewyrchiad/cysgodion i weld oddi tan y darn gan Chris Bird-Jones

Llwy fawr gwydr glas tywyll yn cael ei ddal fel baban gan benyw noeth, bol i fyny.

 

<< Yn ôl tudalen