Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

04 Ebrill - 06 Mehefin 2020

Mae Chris Bird-Jones wedi cynhyrchu cyfres o ffurfiau llwy, sydd yn symbolaidd a synhwyrus. Mae angen trin y darnau yma gyda gofal; yn ystyriol a diogel; gellid magu’r darnau yma yn eich breichiau, fel plentyn newydd - un gollyngiad a bydd popeth wedi ei golli, yn deilchion, gan adlewyrchu’r cyflwr dynol, bywyd mewn cydbwysedd.

Breuder gwydr, deunydd gwnaed gan ddyn, sydd yn adlewyrchu’r syniadau tu cefn y gwaith. Mae yna angerdd chwareus am olau a symudiad, wedi ei gyfuno gyda nodweddion hudolus ffurfiau gwydr. Wrth ddangos y darnau yma wrth ochr delweddau symudol ychwanegir haenau o gyfeiriadau ac apêl; efallai fe wnewch chi adnabod olion storiâu yn y corff newydd o waith yma.

I weld ffilm fer o'r broses gwneud, cliciwch yma

<< Yn ôl tudalen