Yr Oriel

  • Header image

Gyda'n Gilydd / Together

27 Tachwedd - 08 Ionawr 2022

Fel rhan o raglen ‘Gyda’n Gilydd’ Oriel Mission ar gyfer y Nadolig, rydyn ni’n agor ein gofod arddangos i bobl fwynhau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau creadigol.

Ochr yn ochr â rhaglen o berfformio, gweithdai ac adrodd straeon, bydd yr oriel yn cynnig marchnad naid a fydd yn newid bob wythnos. Yn cynnwys gwaith gan artistiaid hen a newydd, dyma gyfle i fwynhau a buddsoddi yn ein cymuned greadigol.

<< Yn ôl tudalen