Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mae hanes portreadaeth ac ymagwedd artistiaid tuag at y portread yn ganolog i waith Casper White. Mae delweddaeth a thraddodiadau crefyddol yn cael dylanwad uniongyrchol ar sut mae’r gwaith wedi cael ei wneud i’r sioe yma; defnyddir ffigyrau yn ogystal â hongiadau defnydd wedi’u paentio i gyfleu eiliadau agosatoch. Galwad i’r gad yw Come fail at love.

Mae’r modd y mae ffigwr wedi’i oleuo o gryn ddiddordeb i’r artist erioed. Roedd cyfres ddiweddar o bortreadau’n cynnwys lliwiau neon llachar, wynebau wedi’u goleuo yn seiliedig ar brofiadau mewn clybiau nos; ar gyfer y sioe yma, mae wedi symud tuag at oleuo sy’n fwy cynnil ac agosatoch - y wawr, y cyfnos a golau cannwyll. Defnyddir golau cannwyll gan gyfeirio’n uniongyrchol at baentio clasurol a gosod y sioe ar yr un pryd yn hanes Oriel Mission, hen adeilad y Genhadaeth anenwadol i Forwyr.

Mae metelau, sidanau, cotwm ac arwynebau porslen yn cael eu paentio a’u staenio, gyda haenau tryloyw’n creu wyneb sy’n tywynnu ac yn symud. Gofynnir i’r gwyliwr symud i weld y gwaith yn ei gyfanrwydd, gan ofyn iddo ailystyried sut mae’n rhyngweithio ag ef. 

 

Delwedd: We try to feel it out, Olew ar alwminiwm, 2019

<< Yn ôl tudalen