Ymuno â'n rhestr postio

Dysgu

 

 

Criw Celf West

 

Download the 2016/17 Application packs for Criw CelfRaising the Bar and Portfolio

 

Dysgu yn Oriel Mission


Mae gan Oriel Mission ymrwymiad i, 'ddatblygiad magwraeth' gan ddarparu rhaglen addysg a chyfrannu lle gall pob person gysylltu â celf gyfoes. Mae addysg ar ac oddi ar safle wedi bod yn rhan allweddol o raglen Oriel Mission ers ei ddechreuad; yn ymdrin â meysydd o addysg cymunedol, addysg cynradd ac addysg uwch.

Mae gan ein Rhaglen Addysg a Chyfrannu enw da o fewn yr oriel ac ar lleoliadau oddi ar safle. Lleolir y lle addysg cysegredig ar llawr cyntaf Oriel Mission ac agora ddrysau i wybodaeth, dealltwriaeth, a chariad tuag at celf gweledol cyfoes a chrefft yn Oriel Mission; gan ddarparu lle i ddysgu gyda staff brwdfrydig ac artistiaid.

 

 

  

Gweithdai Celf


 

Sicrha Oriel Mission bod addysg bob amser yn annog pobl i archwilio syniadau a technegau mewn awyrgylch lle mae ansawdd mynegiant yr un mor bwysig ag ansawdd profiad. Am wybodaeth pellach ar gweithdai celf ewch i'r dudalen digwyddiadau. Neu siaradwch i'n cyd-gysylltwr addysg am addasu gweithdy i siwtio anghenion eich grŵp.

 

Teithiau Arddangosfa ar gyfer ysgolion, myfyrwyr a grwpiau


 

Ymweliadau ffurfiol am ddim wedi'u harwain gan ein cyd-gysylltwr Addysg i archwilio'r arddangosfa ac i annog trafodaeth. Os ydych am ymweld ag Oriel Mission, gadewch ni wybod fel y gallwn gymhwyso i'r grŵp.

 

 

Hiring the Space


 

Mission Gallery’s first floor space is a dedicated area for art workshops and activities and is available as a hire space for groups.

Please contact Tim Stokes

learning@missiongallery.co.uk / 01792 652016 for further information, and to request a booking form.

 

Sgyrsiau Arddangosfa dwy-ieithog am ddim


Sgyrsiau anffurfiol bob dydd Sul 12yp Saesneg a 12.30yp Cymraeg.

 

 

 

Dysgu


Alternative Dialogues

Alternative Dialogues

Codi'r Bar

Codi'r Bar

Splash Arts Cymru

Splash Arts Cymru

Gweithgareddau

Gweithgareddau