Ymuno â'n rhestr postio


I fagu datblygiant ac i gwthio ffiniau celf gweledol a chelf cymhwysol.


Un o safleoedd gorau Cymru am gelf gyfoes yw Oriel Mission. Mae'r Oriel wedi datblygu enw da am raglen ddeinamig a gwahanredol, i gyflwyno arbenigrwydd ar draws y byd celf weledol, gymhwysol a chrefft, o Gymru ac ymhellach. Gyda lle arddangos, lle crefft, adnoddau dysgu, digwyddiadau, cyfleoedd preswyl a mwy. Mae Oriel Mission yn darparu cyfleoedd datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth celfyddydol i'r gymuned leol ac ymhellach, darparu profiad cyfunol lle gall ymwelwyr trochi mewn; arddangosfeydd sydd yn cymryd risg ac yn gwthio ffiniau celf gweledol; y cyfle i brynu crefft cyfoes a dylunio blaengar ag i gysylltu ag unigolion celfyddgar mewn sgwrs cyfeillgar. Darpara'r Oriel egni creadigol crai, lle eithriadol i siopa i bob pris, ac ymrwymiad i ddysgu, i sicrhau bod croeso i bob oedran.

Adeilad hanesyddol Gradd ll yw Oriel Mission ac fe ddechreuodd yn 1977 fel corff gwirfoddorol wedi'i rhedeg gan artistiaid. Datblygodd i sefydliad proffesiynol er parhaodd yn wirfoddol nes ei rhestri fel Cwmni Nid am Broffit Cyfyngedig dan Warant, yn 2008. Rheolir gan fwrdd gwirfoddol o gyfarwyddwyr, cynnelir y goruchwylio, rhaglennu a rhedeg gan staff celfyddus a tîm cysegrol o wirfoddolwyr.

Caiff Oriel Mission ei gynorthwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru


 

1868
Eglwys St Nicholas, Cenhadaeth di-enwadol i forwyr â adeiladwyd gan Benjamin Bucknall.
1977
Agorodd Gweithdy Celf Abertawe i'r cyhoedd fel Oriel Gelf, gan gynnwys lle arddangos a gwagle i weithdai. Rhedwyd gan wirfoddolwyr fel rhan o Sefydliad Artistiaid a Dylunwyr (AADW)
1992
Daeth Gweithdy Celf Abertawe yn oriel annibynnol.

1998
Mabwysiadwyd yr enw Oriel Mission.

Dyrchafwyd i oriel dewisiadol gan y Cyngor Crefft.

2003
Cwsmer cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru (ACW) yn derbyn nodd am ei rhaglen addangosfeydd.
2008
Rhestrwyd fel cyfundrefn nid-am-broffit.
2011
Derbynnir codiad yn y gronfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
2012
Caffael llawr cyntaf Eglwys St.Nicholas ac arwyddir prydles 30 blynedd ganCCSam yr adeilad cyfan.
2012
Cyllid ACW am adfer atgyweiriad ac ail-ddatblygiad y llawr cyntaf i lle addysg cysegrol.


Oriel Mission


 

Oriel Mission
Gloucester Place
Yr Ardal Forol
Abertawe SA1 1TY
Cymru, DU

01792 652016 

info@missiongallery.co.uk
www.missiongallery.co.uk

 

Dydd Mawrth - Sul 11yb – 5yp 
Ar gau ddydd Llun 
Ar agor Gwyliau Banc 

Mynediad am ddim

Ar agor Gwener y Groglith, Sul a Llun y Pasg.

Ar gau Dydd Nadolig, Gwyl Sain Steffan , Dydd Calan

I Gyrraedd


 

Mae Oriel Mission wedi’i leoli yn Marina Abertawe yn agos i ganol y ddinas. Rydym ni 15 munud ar droed o orsaf drenau Abertawe ar y Stryd Fawr a 10 munud o orsaf fysiau Abertawe. Mae’r safle parcio tâl ac arddangos agosaf wrth gefn Oriel Mission, yn y Pumphouse ac yn Somerset Place, taith 5 munud ar droed. Mae yna lefydd parcio yn Gloucester Place hefyd, ond oherwydd llefydd prin, mae’r system Park & Ride ar Fabian Way yn ddewis da.

 

Mynediad


 

Mae yna un gris o’r palmant i brif fynediad yr Oriel. Mynediad lefel trwy gydol y yr oriel. Ramp cadair olwyn i gael ar ofyn.

Ymweliadau Grŵp


 

Croeso i ysgolion, colegau a grwpiau eraill a gellid drefnu sgwrs oriel fel cymorth i’ch ymweliad. Cysylltwch â ni o flaen llaw ac fe wnawn ein gorau i wneud eich ymweliad yn lwyddiant.

 

Cymraeg


 

Gall Oriel Mission ddarparu gwybodaeth mewn fformat mawr ac yn Gymraeg. Os oes angen rhyw fformat neu iaith arall, gofynnwch ac fe gwnawn ein gorau i gyflawni eich dymuniad.