Ymuno â'n rhestr postio

Gyfarwyddwr Creadigol

Mae Oriel Mission yn chwilio am Gyfarwyddwr Creadigol sydd â chariad at y celfyddydau gweledol a chymhwysol, sgiliau arweinyddiaeth cryf, dealltwriaeth o werth dysgu gydol oes ac ymrwymiad i gyflawni effeithiau cadarnhaol yn ein cymunedau.

Bydd y Cyfarwyddwr Creadigol yn arwain Oriel Mission yn ei nod i arddangos rhagoriaeth gelfyddydol, estyn allan i’r gymuned a’r cyhoedd, dysgu cynhwysol, cynnal sefydlogrwydd ariannol, llwyddiant wrth godi arian ac ymgysylltu â’r gynulleidfa. Dylai fod gan y Cyfarwyddwr Creadigol ddiddordeb cryf yng ngweledigaeth Oriel Mission a meddu ar ddealltwriaeth ohoni ac o’r cyd-destun ehangach mae’n gweithredu ynddo, yn enwedig ei harwyddocâd yng Nghymru a’i phwysigrwydd i ddiwylliant Cymru.

Cyflog: £30,000 pro rata, 0.8 CALl, 8 awr y dydd.
Mae’r 0.8 CALl yn cynnwys 0.6 CALl parhaol a 0.2 CALl am gyfnod penodedig tan ddiwedd mis Awst 2021.

Anfonwch eich cais gorffenedig drwy e-bost gyda ‘Cyfarwyddwr Creadigol Mission’ yn y llinell destun. Os oes gennych gwestiynau am y rôl, mae croeso i chi gysylltu â Chadeirydd ein Bwrdd, Ms Caroline Thraves.


Dyma’r cyswllt a’r cyfeiriad e-bost cyflwyno: caroline@missiongallery.co.uk Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 23:59 o’r gloch ar 29 Mai 2020. Trefnaidau’r cyfweliad I’w cadarnhau.
Cyfeirnod y swydd: 0001/2020

 

Ffurflen Gais

Pecyn Recriwtio


Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy