Ymuno â'n rhestr postio

Sioe Graddedigion 2020 Gwobr Jane Phillips, delwedd Galwad am Geisiadau

 

Bob blwyddyn, mae Gwobr Jane Phillips yn arddangos detholiad wedi’i guradu o waith gan raddedigion o Gymru a thu hwnt. Mae wedi cymryd sawl ffurf – ac nid yw’r flwyddyn yma’n wahanol. 

Amser heriol i raddedigion yw hwn ac rydyn ni’n codi ein het i chi. Byddwch yn falch o’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni - gadewch i ni ddathlu’r ddawn yma!

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan raddedigion 2020, o emwaith, cerameg, tecstiliau, print, cyfryngau cymysg, gwydr – unrhyw ddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â chrefft.  Bydd y cyfle gan ymgeiswyr llwyddiannus i ddangos enghraifft o’u gwaith yng ngofod manwerthu arbennig Oriel Mission. Gwelir gwaith hefyd mewn fideo arddangos yn Oriel Mission, llyfryn i’w lawrlwytho, ar-lein ar wefan Gwobr Jane Phillips a gwefan a chyfryngau cymdeithasol Oriel Mission.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yp, dydd Gwener 14 Awst 2020

Dyddiadau’r sioe arddangos: 30 Medi - 31 Hydref 2020 

 


 

I Ymgeisio

 

Anfonwch ddatganiad byr amdanoch chi’ch hun a’ch gwaith (heb fod dros 250 o eiriau) a hyd at 8 jpeg cydraniad uchel (gyda rhestr o eitemau yn cynnwys teitl, disgrifiad, deunyddiau a mesuriadau) a CV cyfredol at janephillipsaward@missiongallery.co.uk. Dylech gynnwys eich manylion cyswllt, enw’ch prifysgol a’ch cwrs.

Hysbysir pob ymgeisydd a yw wedi bod yn llwyddiannus erbyn dydd Gwener 28 Awst 2020.

 


 

Gwybodaeth ychwanegol:

Nid oes angen ffi i wneud cais a detholir hyd at 6 o raddedigion. Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus greu darn fideo byr i’w gyflwyno ei hun, ei waith a’i brosesau gwneud (dim mwy na 5 munud).

Rhoddir £50 hefyd i bob ymgeisydd llwyddiannus i helpu gyda chostau perthnasol.

Bydd yn rhaid i waith ymgeiswyr llwyddiannus gyrraedd Oriel Mission rhwng 15 a 18 Medi 2020. 

 


 

Am Wobr Jane Phillips

Cafodd y wobr Jane Phillips ei greu yn 2011 er cof am Jane Phillips (1957 – 2011) cyfarwyddwr cyntaf Oriel Mission. Mae’r wobr yn gymynrodd i angerdd Jane am feithrin talent, yn cefnogi’n gyson artistiaid ifanc, ymddangosedig dros gelfyddyd Gweledol a Chymhwysol yng Nghymru a phellach.

www.janephillipsaward.com

Criw Celf y Gorllewin

Criw Celf y GorllewinCodi'r Bar, Portffolio, Criw Celf Cynradd ac Uwchradd

05 Medi - 26 Medi 2020

Mwy
Come fail at love

Come fail at love Casper White

03 Hydref - 14 Tachwedd 2020

Mwy
rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

21 Tachwedd - 09 Ionawr 2021

Mwy