Ymuno â'n rhestr postio

Gwobr Jane Phillips

Sioe Graddedigion 2020

30 Medi - 31 Hydref 2020

 

Bob blwyddyn, mae Gwobr Jane Phillips yn arddangos detholiad wedi’i guradu o waith gan raddedigion o Gymru a thu hwnt. Mae wedi cymryd sawl ffurf – ac nid yw’r flwyddyn yma’n wahanol.

Download Brochure

2020 Graddedigion

Apphia Ferguson
BA (Anrhydedd) Cerameg a Gemwaith
Ysgol Gelf Caerfyrddin

 

Imogen Mills
Ysgol Gelf Caerfyrddin
BA (Anrhydedd) Tecstilau, Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg

 

Jess Parry
BA (Anrhydedd) mewn Celfyddyd Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun
Coleg Celf Abertawe PCDDS

 

Keziah Ferguson
BA (Anrhydedd) Celf a Dylunio Amlddisgyblaethol
Ysgol Gelf Caerfyrddin, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant

 

Mattie Amatt 
BA (Anrhydedd) Cerameg
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

 

Zoë Noakes
BA (Anrhydedd) Dylunio Patrymau Arwyneb
Coleg Celf Abertawe PCDDS

 


 

Am Wobr Jane Phillips

Cafodd y wobr Jane Phillips ei greu yn 2011 er cof am Jane Phillips (1957 – 2011) cyfarwyddwr cyntaf Oriel Mission. Mae’r wobr yn gymynrodd i angerdd Jane am feithrin talent, yn cefnogi’n gyson artistiaid ifanc, ymddangosedig dros gelfyddyd Gweledol a Chymhwysol yng Nghymru a phellach.

 

www.janephillipsaward.com

 

Cekca Het: Trans Panic

Cekca Het: Trans PanicRhiannon Lowe

27 Mawrth - 08 Mai 2021

Mwy