Marchnad Gelf / Art Market

 

Cyfle i ddangos a gwerthu’ch gwaith. Hoffen ni gwrdd â chi a dysgu am beth rydych chi’n ei wneud.

Fel rhan o raglen ‘Gyda’n Gilydd’ Oriel Mission ar gyfer y Nadolig eleni (27 Tachwedd 2021 - 08 Ionawr 2022), rydyn ni’n agor ein gofod arddangos i bobl fwynhau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau creadigol.

Ochr yn ochr â rhaglen o berfformio, gweithdai ac adrodd straeon, bydd yr oriel yn cynnig marchnad naid a fydd yn newid bob wythnos. Yn cynnwys gwaith gan artistiaid hen a newydd, dyma gyfle i fwynhau a buddsoddi yn ein cymuned greadigol.

Gall eich gwaith gael ei gynnwys am ychydig ddyddiau neu dros y rhaglen ar ei hyd, – chi biau’r dewis. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau o bob disgyblaeth: o emwaith i brintiau, cerfluniau i decstiliau, paentio i wydr.

Bydd gwaith yn cael ei werthu ar sail comisiwn. Mi wnawn ni ofalu am ei osod a’i werthu ac ar ôl gorffen, ni fydd yn pacio pob dim i chi.

I wneud cais, anfonwch gwpwl o frawddegau amdanoch chi’ch hun a’ch gwaith, cyfres o ddelweddau a rhestr brisiau gyfredol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5ed Tachwedd 2021

 


 

I wneud cais, anfonwch y canlynol:

 

Datganiad byr amdanoch chi’ch hun a’ch gwaith, mewn unrhyw iaith (dim mwy na 120 o eiriau)

Set o ddelweddau (dim mwy na 6)

Rhestr gynhyrchion gan gynnwys disgrifiadau a phris yr artist (dyma’r swm y byddwch yn ei dderbyn; byddwn yn ychwanegu comisiwn bach i helpu i dalu’n costau)

Dolen â’ch gwefan/tudalen instagram/facebook (dim ond os oes gynnoch chi un)

 

Gwybodaeth i’w hanfon i apply@missiongallery.co.uk gyda’r pennawd: Gyda’n Gilydd

 


 

Nodiadau:

 

Bydd y sioe arddangos naid yn cael ei churadu gan Oriel Mission.

Cymerir comisiwn llawer is nag arfer o 20% ynghyd â TAW ar bob eitem.

Telir am bob eitem drwy ddesg flaen Oriel Mission.

Rhoddir Rhif Archeb i artistiaid sy’n gwerthu gwaith cyn anfonebu.

Gyda

Gyda'n Gilydd / Together

27 Tachwedd - 08 Ionawr 2022

Mwy