Dod yn Wirfoddolwr

Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi ein gwirfoddolwyr; maent yn helpu i gefnogi gwaith yr oriel mewn cymaint o ffyrdd. Yn fwriadol, tîm bach o wirfoddolwyr sydd gynnon ni;  fel hyn, gallwn weithio gyda nhw fel unigolion gan gefnogi eu huchelgeisiau.

Beth byddwch chi’n ei wneud?

Amrywiol yw rôl y gwirfoddolwr mewn oriel gelf; byddwch yn helpu i gefnogi llawer o’r gwahanol bethau rydyn ni’n eu gwneud o gwmpas yr oriel. Ymhlith y prif ddyletswyddau mae:
• Gweithio ym Mlaen y Tŷ a chroesawu ein hymwelwyr (mae hyn yn bwysig iawn i ni).
• Ateb cwestiynau ymwelwyr am arddangosfeydd ac artistiaid.
• Prosesu’r hyn a werthir yn ein siop.
• Tacluso’n gyffredinol o gwmpas y siop/gofod arddangos.
• Helpu i osod arddangosfeydd.
• Darparu help cyffredinol i aelodau ein tîm. 

Beth byddwn ni’n ei wneud. 

Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi ein gwirfoddolwyr a’u holl ymdrechion. Fel ffordd o ddweud diolch, rydyn ni’n addo:
• Darparu profiad ystyrlon o weithio mewn oriel i chi.
• Cynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu.
• Darparu amgylchedd cynhwysol a diogel i chi. 

Eisiau Gwneud Cais?

Pan fydd cyfleoedd gwirfoddoli yn codi yn Oriel Mission, rydyn ni’n eu hyrwyddo ar ein gwefan, y cyfryngau cymdeithasol a thrwy ein partneriaid yn y gymuned, fel orielau eraill, ysgolion, colegau a phrifysgolion. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd gynnon ni - felly, system un allan, un i mewn yw hi fel arfer. Ond rydyn ni bob amser yn croesawu ceisiadau. Mae’r broses gwneud cais i gyd ar-lein; mae’r ffurflen yn syml ac yn hawdd ei chwblhau. Rydyn ni’n cadw eich cais ar ffeil am 2 flynedd; pan fydd cyfleoedd yn codi, mi wnawn ni gysylltu â chi - felly, peidiwch â phoeni os nad ydych wedi clywed gynnon ni eto.

Gwneud Cais i Wirfoddoli Nawr

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaith

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaithBaldwin & Guggisberg

21 Mai - 08 Mehefin 2022

Mwy
Cyn-fyfyrwyr Criw Celf

Cyn-fyfyrwyr Criw Celf Arddangosfa

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy