Ymuno â'n rhestr postio

Galwad Agored Oriel Mission

 

Mae'n bleser gan Oriel Mission gynnig y cyfleoedd yma:


Mae Oriel Mission yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd yn ardal Bae Abertawe, h.y. Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, ynglŷn â chyflwyno gweithdai creadigol byw’n ddigidol ar y thema Gwanwyn a Dechrau Newydd.

 Hoffen ni gomisiynu 2 sesiwn ddigidol fyw i oedolion a 2 sesiwn ddigidol fyw i bobl ifainc.

Galwad agored: Gweithdai Digidol

Dyddiad cau: 5yh, Dydd Gwener 2 Ebrill 2021


Mae Oriel Mission yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd yn ardal Bae Abertawe, h.y. Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, ynglŷn â chreu adnoddau digidol ar y thema Cysylltiad. Yr adnoddau fydd gweithgarwch wedi’i recordio sydd wedi’i sbarduno neu sydd dan arweiniad yr artist. Bydd y cynulleidfaoedd yn gallu mynd at yr adnoddau’n ddigidol, pryd a lle bynnag y mynnont.

Hoffen ni gomisiynu 2 adnodd sy’n addas i oedolion a 2 adnodd sy’n addas i bobl ifainc.

Galwad agored: Adnoddau Digidol

Dyddiad cau: 5yh, Dydd Gwener 2 Ebrill 2021

 

Cekca Het: Trans Panic

Cekca Het: Trans PanicRhiannon Lowe

27 Mawrth - 08 Mai 2021

Mwy