Gyda'n gilydd eto / Together Again

 Marchnad Gelf / Art Market

11 Tachwedd 2023 - 13 Ionawr 2024

 

A ydych chi’n artist neu wneuthurwr o Dde Cymru? Hoffech chi gyfle i arddangos a gwerthu'ch gwaith?

Yn dilyn rhaglen Gyda’n gilydd / Together a gymrodd lle dwy flynedd yn ôl, mae Oriel Mission yn agor y lle arddangos unwaith eto i Gyda’n gilydd eto / Together again.

Marchnad gelf bydd Gyda’n gilydd eto / Together again, a fydd yn cynnwys gwaith gan artistiaid newydd a sefydledig; cyfle i fwynhau a buddsoddi yn ein cymuned greadigol. Mi fydd yr holl waith ar werth ac ar gael i’w cymryd ar y diwrnod. Ynghyd a’r arddangosfa fe fydd rhaglen o berfformiadau, gweithdai a gweithgareddau, gan greu lle diogel i fwynhau ymarfer creadigol; i bawb. 

 


 

Hoffech chi arddangos eich gwaith? Rydym ni’n croesawu ceisiadau o bob disgyblaeth; gemwaith i brint, cerflunwaith i decstilau, paentio i wydr. 

Mi fydd gwaith yn cael ei werthu ar sylfaen comisiwn o 20% gyda VAT. Byddwn ni'n delio gyda’r arddangos a’r gwerthu, ac, ar ddiwedd yr arddangosfa, y pacio a’r taliad i chi.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ychydig frawddegau i ni amdanoch chi a'ch gwaith, casgliad o ddelweddau a rhestr pris.

Dyddiad cau am geisiadau: 8yh, Dydd Sadwrn 30 Medi 2023
I wneud cais:

  • Ychydig frawddegau amdanoch chi a’ch gwaith
  • Casgliad o ddelweddau
  • Rhestr Pris (os oes gennych chi un)


Anfonwch eich cais i: apply@missiongallery.co.uk gan ddefnyddio ‘Gyda’n gilydd eto / Together again’ yn y llinell bwnc.

100 mlynedd o Glenys Cour

100 mlynedd o Glenys CourArddangosfa

03 Chwefror - 04 Mai 2024

Mwy