Ymuno â'n rhestr postio

 

Unigolion

Parau

Consesiynau

 

Dewiswch yr aelodaeth sy'n iawn i chi.

  

Croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn celfyddyd a dylunio cyfoes ddod yn Gyfaill i Oriel y Genhadaeth lle gallwch fwynhau amrywiaeth o weithgareddau, gostyngiadau a chyfleoedd. Mae ein haelodau'n trefnu cyfarfodydd chwarterol a digwyddiadau i godi arian, gan olygu mai dyma ffordd wych o gwrdd â phobl newydd o'r un anian ym maes y celfyddydau. Yn ddi-os, bydd Cyfeillion Oriel y Genhadaeth yn ymestyn eich mwynhad o'r celfyddydau gweledol a chymhwysol wrth gefnogi'r Oriel a chyfoethogi celfyddydau a diwylliant y Ddinas.

 

Ffordd werth chweil o gefnogi ein gwaith.

Mae buddion aelodaeth yn cynnwys:

 

Gostyngiad 10% oddi ar grefft ddethol

Nid yw gwaith mewn arddangosfeydd, cylchgronau a llyfrau'n gynwysedig

Gostyngiad 10% gyda missionshop.co.uk

Dyma ein siop ar-lein newydd. Byddwch yn derbyn cod gostyngiad i'w ddefnyddio.

Gostyngiad 10% oddi ar Weithdai i Oedolion

Y rheini a drefnir gan Oriel y Genhadaeth

Gostyngiad 10% mewn Digwyddiadau Siopa Hwyrnos

Nid yw gwaith mewn arddangosfeydd, cylchgronau a llyfrau'n gynwysedig

Byddwch y Cyntaf i Wybod

Gydag e-newyddion a diweddariadau rheolaidd a thaflenni 'beth sydd ymlaen' bob chwarter.

Cyfleoedd

i gynorthwyo gyda digwyddiadau a gweithgareddau i godi arian.

Byddwch y Cyntaf i Wybod

Gydag e-newyddion a diweddariadau rheolaidd a thaflenni 'beth sydd ymlaen' bob chwarter.

 

Yn wobr, bydd eich cefnogaeth a chyfraniad gwerthfawr fel Cyfaill yn ein helpu i barhau â'n Rhaglenni Arddangos, Dysgu a Phreswyliadau arloesol; cefnogi ein gofod manwerthu eang a chlodfawr sy'n cynnwys Celfyddyd Gymhwysol, Crefft a Dylunio Cyfoes; ehangu ein proffil a'n partneriaethau ar lefel leol, ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol; cydweithredu ag egin-artistiaid, y rhai sydd ar ddechrau eu gyrfa ac artistiaid sefydledig a'u hyrwyddo; gwella ein rôl mewn addysg mewn ysgolion a chymunedau anodd eu cyrraedd, ac i'n galluogi i feithrin a datblygu'r genhedlaeth nesaf o artistiaid a gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau.

 

Gweledig ac Anweledig

Gweledig ac AnweledigIngrid Murphy

02 Chwefror - 23 Mawrth 2019

Mwy
Thibault Brunet

Thibault BrunetJane Phillips Award

06 Ebrill - 01 Mehefin 2019

Mwy