Briff ar gyfer Comisiwn: Map Darluniadol

Ardal y Bae Copr & Yr Ardal Forol

 

Mae Oriel Mission yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid llawrydd yn Ardal Bae Abertawe, h.y. Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, i greu map darluniadol o Ardal y Bae Copr. Nod y prosiect hwn yw helpu i ysbrydoli preswylwyr ac ymwelwyr â Bae Abertawe i ymweld ag Ardal y Bae Copr a darganfod Oriel Mission ymhlith canolfannau diwylliannol eraill yn yr ardal.

 

Bydd yr artist llwyddiannus yn derbyn rhestr o ganolfannau celfyddydol a diwylliannol, busnesau bychain, meysydd parcio ac enwau strydoedd i’w cynnwys ar ei fap. Argreffir y cynllun terfynol fel map caled i ymwelwyr ag Oriel Mission ei gadw a’i ddefnyddio. Bydd y map ar gael hefyd ar ein gwefan i’w lawrlwytho fel PDF.

 

Gellir arlunio’r map â llaw gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau neu ei arlunio’n ddigidol, cyhyd ag y gall y cynllun gael ei sganio a’i atgynhyrchu fel fersiwn brintiedig a PDF. Gall yr artist ddewis tynnu’r map o safbwynt oddi fry neu bersbectif 3D.

 

I ddarllen fersiwn llawn o'r briff, cliciwch YMA.

 

Ffi sefydlog i artist llawrydd: £500

 

Comisiynir un artist.  Er mwyn cael eich ystyried i gael eich dethol, dylech gyflwyno datganiad o ddiddordeb i Oriel Mission erbyn  Dydd Sadwrn 28ed Mai, 5yp Gall datganiadau o ddiddordeb fod yn ysgrifenedig neu ar ffurf ffeiliau fideo neu sain (.mpeg neu .mp4 yn unig). Dylai datganiadau o ddiddordeb gynnwys:

 

  • enw a manylion cyswllt yr ymgeisydd
  • naill ai bywgraffiad neu ddolen â’ch gwefan waith
  • amlinelliad byr o’r gwaith (uchafswm o 500 o eiriau neu hyd at 5 munud os mai ffeiliau gweledol neu sain sydd dan sylw).
  • datganiad byr ynglŷn â pham yr hoffech greu map i Oriel Mission o fewn Ardal y Bae Copr a'r Ardal Forol (uchafswm o 250 o eiriau neu hyd at 2 funud os mai ffeiliau gweledol neu sain sydd dan sylw).

 

Anfonwch wybodaeth i:

 

apply@missiongallery.co.uk

 

Llinell Bwnc: Map Darluniadol

 

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaith

40 mlynedd o wydr – golwg ar eu gwaithBaldwin & Guggisberg

21 Mai - 08 Mehefin 2022

Mwy
Cyn-fyfyrwyr Criw Celf

Cyn-fyfyrwyr Criw Celf Arddangosfa

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy